THÔNG BÁO giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG-HCM” năm 2016


      Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, ĐHQG-HCM tiến hành xét chọn khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích KH&CN nổi bật trong năm 2015-2016.

Theo quyết định số 1129/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 18/10/2016 của ĐHQG-HCM về việc “Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM”, Phòng SĐH&QLKH kính đề nghị Lãnh đạo Khoa/Bộ môn căn cứ theo Quy định trên tiến hành thông báo và đề xuất các cá nhân và tập thể có thành tích khoa học nổi bật trong năm 2015-2016 tham gia xét chọn giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG-HCM” cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

            Mỗi cá nhân/tập thể nếu thấy phù hợp với các tiêu chuẩn của Quy định xét chọn Giải thưởng vui lòng nộp hồ sơ đăng ký về Phòng SĐH&QLKH gồm:

-         Đơn xin tham gia giải thưởng (theo mẫu);

-         Thông tin kết quả công trình tham gia giải thưởng (theo mẫu);

-        Công trình công bố hoặc sản phẩm sỡ hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, bằng phát minh sáng chế hoặc chứng nhận kết quả được ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp và địa phương);

-         Minh chứng tạp chí đăng bài thuộc danh mục CSDL của ISI/SCOPUS;

-         Minh chứng xếp hạng của SCImago cho tạp chí đăng bài.

Mỗi cá nhân/tập thể đề xuất cần nộp 01 bộ hồ sơ được đóng thành quyển và gửi file qua địa chỉ email:hntanh@hcmus.edu.vn.

Thời hạn: từ ngày 24/10/2016 đến 9h ngày 07/11/2016. Sau thời hạn trên, Phòng SĐH&QLKH sẽ không nhận hồ sơ và tiến hành tổng kết họp Hội đồng cơ sở xét đề xuất lên ĐHQG, kính đề nghị các tập thể/cá nhân nộp hồ sơ đúng hạn định.

         Trân trọng.

Đính kèm:  vui lòng download các file quy định và biểu mẫu dưới đây:

1. Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho SV, HVCH và NCS ở ĐHQG-HCM;

2. Đơn xin tham gia giải thưởng;

3. Thông tin kết quả công trình tham gia giải thưởng.


Tổng truy cập: 554,372

41,281