THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẦU VÀO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 02 năm 2016.
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-ĐHQG ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Đại học Quốc gia TP.HCM về việc sửa đổi bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.
Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo về việc xét tuyển đầu vào trình độ thạc sĩ kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2018 như sau:
1. Đối tượng:
Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật tốt nghiệp hệ đại học chính quy.
2. Điều kiện:
- Người tốt nghiệp chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10);
 - Người tốt nghiệp chương trình cử nhân tài năng;
- Người tốt nghiệp đại học chính quy từ các chương trình đào tạo đã được công nhận kiểm định quốc tế hoặc khu vực được ĐHQG-HCM công nhận còn trong thời gian hiệu lực, có điểm trung bình tích lũy từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10); 
Thời gian xét tuyển các trường hợp trên là 12 tháng kể từ ngày ký quyết định tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.
3. Số lượng xét tuyển: 80 người (không quá 30% tổng chỉ tiêu đào tạo trong năm 2018)
4. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày:
17/3/2018
5. Kế hoạch dự kiến tổ chức xét tuyển
 
6. Phương thức và Địa điểm nộp hồ sơ:
Bước 1: tải hồ sơ tại đây
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Sau đại học (A.109) Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.
7. Thông tin liên hệ và thời gian làm việc của Phòng Sau đại học:
7.1. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ
- Phòng Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.
- Điện thoại: 028 372444555 - 6376 (cô Lài)
7.2. Thời gian làm việc của phòng Sau đại học
- Sáng từ 08g00 đến 12g00
- Chiều từ 13g00 đến 16g00
- Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Xem Thông báo xét tuyển đầu vào trình độ thạc sĩ tại đây

Tổng truy cập: 786,396

78,568