LỊCH THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1.2017

Tải lịch thi chi tiết tại đây
Thí sinh nhận Giấy báo dự thi từ ngày 10/5/2017 đến hết ngày 18/5/2017.
Phòng SĐH&QLKH nhận thông tin chỉnh sửa trên giấy báo thi từ ngày 15/5/2017 đến hết ngày 18/5/2017.


Tổng truy cập: 840,060

82,951