THÔNG BÁO - TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018

Xem thông tin về Ôn thi chính thức ==> tại đây
Xem thông tin về Bổ sung kiến thức ==> tại đây
Xem thông tin chi tiết Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ==> tại đây
Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển

Thí sinh tải hồ sơ ==> tại đây, nộp ở Văn phòng Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ 15g30, ngày 02/10/2017
Mức Thu Tuyển sinh sau đại học

Tổng truy cập: 768,224

55,858