Lịch bảo vệ ba chuyên đề của NCS Từ Minh Thiện (28/12/2016)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 13 giờ 30, ngày 05/01/2017

Lịch bảo vệ ba chuyên đề của NCS Phan Minh Toàn Thư (28/12/2016)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 10 giờ 00, ngày 05/01/2017

Lịch bảo vệ ba chuyên đề của NCS Nguyễn Đình Bình (28/12/2016)

Ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số ngành: 62.34.01.02
Thời gian bảo vệ: 8 giờ 00, ngày 05/01/2017

Lịch xét duyệt đề cương LATS của NCS Khúc Hoàng Giang (14/12/2016)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 16 giờ 00, ngày 21/12/2016

Lịch xét duyệt đề cương LATS của NCS Cao Anh Nguyên (14/12/2016)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 15 giờ 15, ngày 21/12/2016

Lịch xét duyệt đề cương LATS của NCS Nguyễn Thị Kim Thoa (14/12/2016)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 14 giờ 30, ngày 21/12/2016

Lịch xét duyệt đề cương LATS của NCS Nguyễn Viết Xuân (14/12/2016)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 13 giờ 45, ngày 21/12/2016

Lịch xét duyệt đề cương LATS của NCS Dương Quốc Cường (14/12/2016)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 13 giờ 00, ngày 21/12/2016

Lịch xét duyệt đề cương LATS của NCS Huỳnh Đinh Phát (15/11/2016)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 10 giờ 30, ngày 02/12/2016

Lịch xét duyệt đề cương LATS của NCS Trịnh Đoàn Tuấn Linh (15/11/2016)

Ngành: Kinh tế học
Mã số ngành: 62.31.01.01
Thời gian bảo vệ: 9 giờ 15, ngày 02/12/2016

Tổng truy cập: 533,551

60,376