Cung cấp cơ sở dữ liệu chuyên gia (25/09/2014)

Nhằm triển khai yêu cầu của Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ, Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tại công văn số 218/VĐG ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ.

Tổng truy cập: 641,635

58,589