Thông báo - Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

I. KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017
1. Kết quả Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017 tại Bến Tre - Ngành Quản trị kinh doanh
2. Kết quả Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017 tại Bến Tre - Ngành Luật Kinh tế
3. Kết quả Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017 tại Tây Nguyên - Ngành Luật dân sự & Tố tụng dân sự

II. THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐƠN XIN CHẤM LẠI KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017

Để được chấm lại, thí sinh thực hiện các bước sau:
1. Đọc Thông báo tại đây
2. Tải Đơn xin chấm lại tại đây
3. Địa điểm và thời gian nộp đơn như trong Thông báo ở mục 1.
Lưu ý: Điểm thi môn ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ cho khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, thí sinh dự tuyển được cộng điểm ưu tiên theo công văn số 1400/ĐHQG-SĐH ngày 14 tháng 8 năm 2017.
Tổng truy cập: 896,483

79,272