Nghiên cứu sinh Nguyễn Phan Thu Hằng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo

Ngày 05.10.2017, tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), nghiên cứu sinh Nguyễn Phan Thu Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế học, với đề tài "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng và PGS.TS Nguyễn Hồng Nga./.


NCS Nguyễn Phan Thu Hằng trình bày luận án


Chủ tịch Hội đồng công bố quyết định


NCS Nguyễn Phan Thu Hằng chụp hình với các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và người hướng dẫn


Tổng truy cập: 893,692

76,481