THÔNG BÁO - TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018

Xem thông tin về Ôn thi chính thức ==> tại đây
Xem thông tin về Bổ sung kiến thức ==> tại đây
Xem thông tin chi tiết Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ==> tại đây
Xem lịch thi chi tiết Tuyển sinh Sau đại học năm 2018 TP.HCM ==> Tại đây

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển

Thí sinh tải hồ sơ ==> tại đây,
- Nếu nộp trực tiếp:
+ Văn phòng Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ 15g30 đến 20g00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
+ Phòng Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, bắt đầu từ 08g30 đến 15g30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Nếu nộp qua bưu điện
Phòng Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức
Mức Thu Tuyển sinh sau đại học


Tổng truy cập: 936,038

86,641