Thông báo - Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018

Xem thông tin chi tiết Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ==> tại đây
Phương thức nộp hồ sơ
Người dự tuyển tải hồ sơ ==> tại đây, nộp ở Văn phòng Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ 15g30, ngày 02/10/2017
Phương thức nộp tiền
Tổng truy cập: 896,476

79,265