Cung cấp cơ sở dữ liệu chuyên gia

Nhằm triển khai yêu cầu của Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ, Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tại công văn số 218/VĐG ngày 08 tháng 9 năm 2014 về việc cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ. Và công văn số 1822/ĐHQG-KHCN ngày 24 tháng 9 năm 2014, Phòng SĐH và QLKH kính đề nghị quý thầy cô cập nhật thông tin theo mẫu lý lịch khoa học của chuyên gia (mẫu đính kèm 06).
Việc kê khai và cung cấp thông tin lý lịch khoa học chuyên gia là cơ sở để Bộ Khoa học Công nghệ xem xét và tuyển chọn tham gia các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia.
Để thuận tiện cho công tác tổng hợp và thống kê, quý thầy cô vui lòng gửi bản giấy  và file mềm lý lịch khoa học của chuyên gia về Phòng SĐH&QLKH  trước ngày 8/10/2014 và qua địa chỉ mail nhanlqt@uel.edu.vn (Chuyên viên phụ trách QLKH).
Vì tính chất quan trọng của việc cung cấp thông tin, Phòng SĐH&QLKH kính mong quý thầy cô hợp tác thực hiện.
Trân trọng./.
Tài liệu đính kèm:
1. QĐ 588 - BKHCN
2. Cv 1822-ĐHQG
3. TT 11 2014 BKHCN về đánh giá
4. Danh mục
5. TT 10/2014 của BKHCN
6. Mẫu lý lịchTổng truy cập: 915,027

82,744