THÔNG BÁO ÔN THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch ôn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 như sau:

1. Các ngành tuyển sinh và môn thi

Ngành, chuyên ngành:
Kinh tế học, Kinh tế Quốc tế, Kinh tế & Quản lý công, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh:

Ngành:
Luật Kinh tế, 
Luật Dân sự và Tố tụng dân sự:

- Môn cơ bản: Toán kinh tế
- Môn cơ sở: Kinh tế học
- Môn ngoại ngữ

- Môn cơ bản: Luật Dân sự
- Môn cơ sở: Luật Hợp đồng
- Môn ngoại ngữ

Ngành: Kinh tế chính trị

Ngành: Kế toán

- Môn cơ bản: Lịch sử các học thuyết kinh tế

- Môn cơ sở: Kinh tế học
  (Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô)
- Môn ngoại ngữ

- Môn cơ bản: Toán kinh tế

- Môn cơ sở:  Kế toán Tài chính
- Môn ngoại ngữ

2. Lịch ôn thi và mức học phí

Stt

Môn

Số tiền

(đồng)

Thời gian

Ngày

Phòng

1

Toán

kinh tế

1.980.000

Chiều Chủ nhật

23/02: Chiều, tối thứ 7

24/02 – 12/5: Chiều Chủ nhật

B2.3

2

Anh văn

1.980.000

Chiều 
thứ 7;
Sáng
Chủ nhật

24/02 – 31/3: Sáng chủ nhật
06/4: Chiều thứ 7

07/4 – 21/4: Sáng chủ nhật

04/5: Chiều thứ 7

05/5 – 12/5: Sáng chủ nhật

B2.3

3

Kinh tế

vi mô

1.980.000

Chiều, tối

thứ 7

02/3: Chiều, tối thứ 7

16/3: Chiều, tối thứ 7

30/3: Chiều thứ 7

B2.3

4

Kinh tế

vĩ mô

09/3: Chiều, tối thứ 7

06/4: Tối thứ 7

20/4: Chiều, tối thứ 7

B2.3

5

Luật

Hợp đồng

1.485.000

Tối

thứ 3

05/3/2019 – 23/4/2019

B3.1

6

Luật Dân sự

1.485.000

Tối

thứ 2

11/3/2019 – 13/5/2019

B3.1

7

Kế toán

tài chính

1.485.000

Tối

4, 6

10/4/2019 – 19/4/2019

UEL

8

Lịch sử các học thuyết kinh tế

990.000

Sáng,
chiều Chủ nhật

21/4/2019

UELThời gian học:

Buối sáng: 08g00 đến 11g30;

Buổi chiều: 13g30 đến 16g30;

Buổi tối: 18g00 đến 20g30.

Địa điểm học:

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn II, số 45, đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương từ 13/4/2019 đến hết ngày 15/4/2019

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5: Từ ngày 27/04/2019 đến hết ngày 01/5/2019


3. Thông tin về phương thức đăng ký


Để phục vụ tốt hơn cho học viên ôn thi, sau khi chuyển tiền theo thông tin dưới đây, học viên đăng ký tại đây; xem kết quả đăng ký tại đây .


Nội dung ghi trong Phiếu Nộp tiền ngân hàng

Họ, tên; Ôn thi SĐH K19; môn:...........

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế - Luật

1600.201.063.000


Ngân hàng Agribank- chi nhánh Sài Gòn, TP.HCM

314.1000.2632.938


Ngân hàng BIDV – chi nhánh Đông Sài Gòn

007.100.119.1324


Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh TP.HCM
Tổng truy cập: 1,108,458

110,240