THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN GIẤY BÁO DỰ TUYỂN 2018

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nộp

hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận Giấy báo dự tuyển

trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận Giấy báo dự tuyển trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018 như sau:

  1. Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 27/4/2018.
  2. Nhận Giấy báo dự tuyển: từ ngày 07/5/2018 đến hết ngày 17/5/2018.
  3. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ:

-      Địa điểm: Văn phòng Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 45 Đinh Tiên Hoàng, Q1, TP.Hồ Chí Minh. (Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II - DMA).

-      Thời gian: từ 15g00 đến 20g00, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

-      Điện thoại:     028 389100916;

028 37244555 (số nội bộ 6371)

Trân trọng./.
Xem chi tiết tại đây


Tổng truy cập: 977,553

76,406