THÔNG BÁO BỔ SUNG KIẾN THỨC TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2018

THÔNG BÁO BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐỢT 1 NĂM 2018


Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo kế hoạch bổ sung kiến thức cho kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2018 như sau:

1. Các ngành tuyển sinh có yêu cầu bổ sung kiến thức

Stt

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành, chuyên ngành

1

Ngành Kinh tế học

Mã số: 60310101

2

Ngành Kinh tế chính trị

Mã số: 60310102

3

Ngành Kinh tế quốc tế

Mã số: 60310106

4

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 60340201

5

Ngành Kế toán

Mã số: 60340301

6

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã số: 60340102

7

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

Mã số: 6031010101

2. Xem chi tiết đối tượng phải học bổ sung kiến thức ==> tại đây

3. Lịch học bổ sung kiến thức sẽ được gửi trực tiếp qua email

Các môn  học bổ sung kiến thức sẽ tổ chức ngay sau ngày thi tuyển sinh: 19 và 20/5/2018.
Môn Lịch sử các học thuyết kinh tế, môn Toán kinh tế, môn Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô sẽ học chung với lớp ôn thi (Vui lòng xem thông tin về ôn thi tại đây) Sau ngày 20/5, các môn này chỉ tổ chức thi bổ sung kiến thức, không tổ chức lớp học.
4. Hướng dẫn đăng ký học bổ sung kiến thức

Bước 1
Xem Thông tin về mức thu học phí và phương thức nộp tiền


Bước 2
Đăng ký học bổ sung kiến thức ==> tại đây
Xem kết quả đăng ký học ==> tại đây

Lưu ý:

Các trường hợp đã đạt điểm bổ sung kiến thức (đạt từ 5.0 điểm/môn trở lên) trong kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2015, 2016, 2017 thì được bảo lưu điểm.

Tổng truy cập: 915,009

82,726