THÔNG BÁO ÔN THI CHÍNH THỨC TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2018 TP.HCM

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 như sau:
1. Các môn thi

Ngành, chuyên ngành:

Kinh tế học, Kinh tế Quốc tế, Kinh tế & Quản lý công, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh:

Ngành:

Luật Kinh tế, Luật Dân sự và

Tố tụng dân sự:

- Môn cơ bản: Toán kinh tế

- Môn cơ sở: Kinh tế học

- Môn ngoại ngữ

- Môn cơ bản: Luật Dân sự

- Môn cơ sở: Luật Hợp đồng

- Môn ngoại ngữ

Ngành: Kinh tế chính trị

Ngành: Kế toán

- Môn cơ bản: Lịch sử các học thuyết kinh tế

- Môn cơ sở: Kinh tế học

- Môn ngoại ngữ

- Môn cơ bản: Toán kinh tế

- Môn cơ sở:  Kế toán Tài chính

- Môn ngoại ngữ

2. Lịch ôn thi và mức thu học phí

Stt

Môn

Số tiền

(đồng)

Thời gian

Ngày

Phòng

(dự kiến)

Ghi chú

Đợt 1 (02/12/2017 – 25/3/2018)

1

Luật Dân sự

1.485.000

Tối thứ 7, chiều

Chủ nhật

02/12/2017 – 24/12/2017

B3.1

Sáng: 08g00 đến 11g30

Chiều:

13g30 đến 16g30

Tối:

18g00 đến 20g30

2

Luật Hợp đồng

1.485.000

Tối thứ 7, chiều

Chủ nhật

06/01/2018 – 28/01/2018

B3.1

3

Kinh tế học (Kinh tế học vĩ mô)

1.980.000

Chiều

 thứ 7, sáng Chủ nhật

02/12/2017 – 17/12/2017

B3.2

Kinh tế học (Kinh tế học vi mô)

Tối thứ 7, chiều

Chủ nhật

06/01/2018 – 21/01/2018

4

Anh văn

1.980.000

Chiều thứ 7, Sáng

Chủ nhật

Tháng 01/2018:

Sáng 07; Chiều 13; Sáng 14; Chiều 20;

Sáng 21; Chiều 27;  Sáng, chiều 28/01/2018;  Tháng 02/2018:

Chiều 03; Sáng, chiều 04/02/2018.

B3.3

Đợt 2 (03/3/2018 – 13/5/2018)

1

Anh văn

1.980.000

Sáng thứ 7, Sáng Chủ nhật

10/3/2018 – 15/4/2018

B3.1

Sáng: 08g00 đến 11g30

Chiều:

13g30 đến 16g30

Tối:

18g00 đến 20g30

2

Luật Dân sự

1.485.000

Chiều thứ 7; Chiều Chủ nhật

10/3/2018 – 25/3/2018

B3.1

3

Luật Hợp đồng

1.485.000

Chiều thứ 7; Chiều Chủ nhật

07/4/2018 – 22/4/2018

B3.1

4

Kế toán tài chính

1.485.000

Tối 2, 4, 6

12/3/2018 - 30/3/2018

B2.1

5

Toán kinh tế

(Dạy chung cho cả

2 đợt)

1.980.000

Chiều thứ 7; Chiều Chủ nhật

10/3/2018 -

08/4/2018
(Nghỉ 17, 18/3/2018; bù vào sáng và chiều 6/5/2018)

B3.3

6

Kinh tế học (Kinh tế học vĩ mô)

1.980.000

 Chiều , tối thứ 7; Sáng Chủ nhật

Tối thứ 7:
03, 31/3/2018
Tối thứ 7:
07/4/2018 
Chiều thứ 7:
14/4/2018
Tối thứ 7
14/4/2018:
Chiều Chủ nhật:
15/4/2018

B3.2
(chiều 14/4/2018 15/4/2018
22/4/2018 học tại phòng B2.2)

Kinh tế học (Kinh tế học vi mô)

Chiều, tối thứ 7; Sáng Chủ nhật

Tối thứ 7:
17/3/2018
Tối thứ 7:
21/4/2018
Sáng Chủ nhật:
22/4/2018
Chiều Chủ nhật:
22/4/2018
Sáng, chiều Chủ nhật:
13/5/2018

7

Lịch sử các học thuyết kinh tế

990.000

Sáng, chiều thứ 7

21/4/2018 và 28/4/2018

B1.33. Phương thức đóng tiền ôn thi

   Người học ôn thi đóng toàn bộ các mức phí theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin dưới đây:

    - Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật
    - Số tài khoản: 060.103.073.068
    - Ngân hàng: Sacombank, chi nhánh Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người dự thi vui lòng ghi rõ các nội dung sau vào Giấy nộp tiền:

- Nộp tiền ôn thi TS SĐH 2018

- Họ và tên

- Môn ôn thi

4. Địa điểm học

  Trường cán bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, số 45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (đối diện Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh)

5. Thông tin liên hệ và thời gian làm việc

Phòng Sau đại học
Trường Đại học Kinh tế - Luật

Văn phòng
Trường Đại học Kinh tế - Luật

ĐT: 028 37244555 (số nội bộ 6371, 6373)

Email: phongsdh@uel.edu.vn

Thời gian làm việc:

08g00 đến 16g00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

ĐT : 028 39100916


Thời gian làm việc:

15g00 đến 20g30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Hotline: 0932.190.579

Tổng truy cập: 977,556

76,409