Đăng ký học bổ sung kiến thức nghiên cứu sinh, học lại

Thông tin về phương thức đóng tiền và số tài khoản
Chủ tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật
Số tài khoản: 31410002632938
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Sài Gòn
(BIDV, chi nhánh Đông Sài Gòn)
Chi tiết mức thu tiền học phí:
Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
+ Trả nợ học phần: 550.000đ/ tín chỉ
Tại Bến Tre:
+ Trả nợ học phần: 1.000.000đ/ tín chỉ
Tại Tây Nguyên:
+ Trả nợ học phần: 1.000.000đ/ tín chỉ
Đề nghị các anh chị học viên, nghiên cứu sinh ghi rõ nội dung sau khi chuyển khoản:
Họ và tên người đăng ký học
Mã số học viên hoặc Lớp, Khóa
Môn học đăng ký

Các anh chị vào đây để đăng ký:  Đăng ký
Các anh chị vào đây để xem kết quả đăng ký: Kết quả đăng ký


Tổng truy cập: 1,159,090

99,798