Nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG

ĐƠN VỊ

NỘI DUNG

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1.

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

tinhdpt@uel.edu.vn
(028) 37244555
Ext: 6375

Trưởng phòng

- Quản lý chung toàn bộ công việc theo đúng chức năng của phòng.
- Phụ trách mảng nhân sự, thi đua, kỷ luật của phòng.
- Phụ trách công tác tuyển sinh sau đại học.
- Quản lý hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh.
- Quản lý công tác cấp văn bằng tốt nghiệp.
- Xây dựng và trình Ban Giám hiệu các quy định về quản lý đào tạo sau đại học

2

 

ThS. Nguyễn Thị Lài

laint@uel.edu.vn
(028) 37244555 
Ext: 6376

Phó Trưởng phòng

- Quản lý chương trình, kế hoạch đào tạo thạc sĩ.
- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng sau đại học.
- Quản lý lưu học sinh
- Quản lý hồ sơ mở ngành
- Thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học của phòng
- Thực hiện hồ sơ cấp văn bằng tốt nghiệp.
- Quản lý công việc của phòng theo sự ủy quyền của Trưởng phòng

3.

ThS. Lê Quốc Nghi

nghilq@uel.edu.vn
(028) 37244555 
Ext: 6371

Chuyên viên

- Lập kế hoạch đào tạo và kế hoạch lịch thi, kế hoạch phòng học
- Mời giảng viên các môn chung.
- Hỗ trợ công tác khảo thí.
- Thống kê tiền giảng cho các giảng viên.
- Tổ chức các lớp bổ sung kiến thức, chuyển đổi và ôn thi cao học.
- Hỗ trợ công tác tuyển sinh sau đại học.

4.

CN. Phạm Lê Quang

quangpl@uel.edu.vn
(028) 37244555 
Ext: 6371

Chuyên viên

- Phụ trách mảng IT của phòng
- Quản lý website Phòng.
- Phụ trách hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ
- Tổ chức hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp; thực hiện thống kê tiền giảng, thù lao hướng dẫn NCS.
- Quản lý điểm học viên cao học, NCS. Xử lý hậu kiểm điểm, cập nhật điểm phúc tra,…
- Cấp bảng điểm cho học viên, NCS
- Hỗ trợ công tác xét tốt nghiệp
- Hậu kiểm dữ liệu cấp bằng và in văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ.
- Thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học

5.

CN. Phạm Thị Thái Hòa

ptthoa@uel.edu.vn
(028) 37244555 
Ext: 6373

Chuyên viên

- Soạn thảo công văn, báo cáo, quyết định và  thông báo của phòng.
- Tổ chức các buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ
- Hỗ trợ thực hiện hồ sơ cấp văn bằng tốt nghiệp.
- Hỗ trợ công tác tuyển sinh sau đại học.

6.

ThS. Phạm Thị Minh Huệ

hueptm@uel.edu.vn
(028) 39100916

Chuyên viên

- Triển khai, tổng hợp phòng học với DMA  và QTTB 
-  Thông báo lịch dạy cho giảng viên  
- Theo dõi lịch học, lớp học tại DMA
-  Phụ trách phát hành, thu hồ sơ và nhập hồ sơ tuyển sinh sau đại học tại DMA

 7
     CN. Hoàng Minh Nam



namhm
@uel.edu.vn
(028) 37244555 
Ext: 6373
 Chuyên viên - Phụ trách công tác lưu trữ văn thư
- Xác nhận học viên, NCS.
- Hỗ trợ các buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ và tiến sĩ.
- Hỗ trợ công tác lập kế hoạch đào tạo, thư mời giảng viên dạy cao học.
- Thu hồ sơ và nhập hồ sơ tuyển sinh sau đại học tại UEL và các đơn vị liên kết.


Tổng truy cập: 1,582,684

121,350