Nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG

ĐƠN VỊ

NỘI DUNG

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

1.

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

tinhdpt@uel.edu.vn
(028) 37244555
Ext: 6375

Trưởng phòng

- Quản lý chung toàn bộ công việc theo đúng chức năng của phòng.
- Phụ trách mảng nhân sự, thi đua, kỷ luật của phòng.
- Phụ trách công tác tuyển sinh sau đại học.
- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng sau đại học.
- Quản lý hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh.
- Quản lý công tác cấp văn bằng tốt nghiệp.
- Xây dựng và trình Ban Giám hiệu các quy định về quản lý đào tạo sau đại học

2

 

ThS. Nguyễn Thị Lài

laint@uel.edu.vn
(028) 37244555 
Ext: 6376

Phó Trưởng phòng

- Quản lý chương trình, kế hoạch đào tạo thạc sĩ.
- Thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học của phòng.
- Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng sau đại học.
- Thực hiện hồ sơ cấp văn bằng tốt nghiệp.
- Quản lý lưu học sinh
- Quản lý công việc của phòng theo sự ủy quyền của Trưởng phòng.

3.

ThS. Lê Quốc Nghi

nghilq@uel.edu.vn
(028) 37244555 
Ext: 6373

Chuyên viên

- Lập kế hoạch đào tạo và kế hoạch lịch thi.
- Phối hợp DMA, phòng QTTB của trường sắp xếp phòng học 
- Mời giảng viên các môn chung.
- Thông báo lịch dạy cho giảng viên.
- Hỗ trợ công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.
- Thống kê tiền giảng cho các giảng viên.
- Tổ chức các lớp bổ sung kiến thức.
- Hỗ trợ công tác tuyển sinh sau đại học.
- Cấp bảng điểm cho các học viên trước khóa 2014.

4.

CN. Phạm Lê Quang

quangpl@uel.edu.vn
(028) 37244555 
Ext: 6373

Chuyên viên

- Phụ trách mảng IT của phòng: liên quan đến các phần mềm quản lý đào tạo sau đại học.
- Quản lý website Phòng.
- Quản lý hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh.
- Quản lý điểm học viên cao học, nghiên cứu sinh.
- Cấp bảng điểm cho học viên, NCS
- Hỗ trợ công tác xét tốt nghiệp
- Xác nhận học viên, nghiên cứu sinh
- Hỗ trợ công tác tuyển sinh sau đại học
- Cấp bảng điểm tốt nghiệp từ Khóa 14 trờ về sau.

5.

CN. Phạm Thị Thái Hòa

ptthoa@uel.edu.vn
(028) 37244555 
Ext: 6371

Chuyên viên

- Soạn thảo công văn, quyết định và  thông báo của phòng.
- Quản lý công văn đi đến.
- Tổ chức các buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ
- Hỗ trợ thực hiện hồ sơ cấp văn bằng tốt nghiệp.
- Hỗ trợ công tác tuyển sinh sau đại học.

6.

ThS. Phạm Thị Minh Huệ

hueptm@uel.edu.vn
(028) 39100916

Chuyên viên

- Phụ trách các hoạt động tại DMA
- Theo dõi lịch học, lịch thi
- Theo dõi các lớp học tại DMA
- Phụ trách phát hành và thu hồ sơ tuyển sinh sau đại học.Tổng truy cập: 996,336

71,132