Đăng ký học bổ sung kiến thức nghiên cứu sinh, Bồi dưỡng sau đại học, học lại

1. Xem Kế hoạch đào tạo thạc sĩ (bao gồm môn học, thời gian học và số tín chỉ)

2. Chi tiết mức thu tiền học phí:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
+ Trả nợ học phần, Bồi dưỡng sau đại học đào tạo trình độ thạc sĩ: 650.000đ/ tín chỉ

+ Bổ sung kiến thức và trả nợ học phần đào tạo trình độ tiến sĩ: 990.000đ/ tín chỉ
Tại Bến Tre:
+ Trả nợ học phần: 1.000.000đ/ tín chỉ
Tại An Giang:
+ Trả nợ học phần: 1.000.000đ/ tín chỉ

3. Thông tin về phương thức đóng tiền và số tài khoản

Ngân hàng: BIDV - chi nhánh Đông Sài Gòn

Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật
Số tài khoản: 31410002632938
Ghi rõ nội dung khi chuyển khoản: ĐK hoc lại SDH/ BSKT NCS - Họ và tên  - Môn học đăng ký

Lưu ý:
Trường hợp đăng ký thi lại sau khi hoãn thi thì không đóng tiền nhưng bắt buộc đăng ký vào danh sách thi.
Người học đăng ký tại đây:  Đăng ký


Xem kết quả đăng ký: Kết quả đăng ký



 

Tổng truy cập: 2,351,945