Đăng ký Hoãn học, Hoãn thi

HOÃN HỌC
Học viên trách nhiệm đăng ký hoãn môn học cho phòng SĐH
tại đây
Xem kết quả đăng ký tại đây
Đăng ký học lại tại đây
HOÃN THI

Học viên, nghiên cứu sinh (học bổ sung kiến thức) có trách nhiệm đăng ký hoãn thi môn học cho phòng SĐH chậm nhất 03 ngày làm việc sau ngày thi tại đây;
Xem kết quả đăng ký tại đây
Đăng ký thi lại sau hoãn thi tại đây;


 
 

Tổng truy cập: 1,957,001