LỊCH THI HẾT MÔN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

KHÓA 19 XEM LỊCH THI TẠI ĐÂY

KHÓA 20 XEM LỊCH THI TẠI ĐÂY

LỊCH THI HẾT MÔN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ tháng 11 năm 2020

Lớp

Ngày

Giờ

Phòng

Môn

Giảng viên

Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Kinh tế & Quản công, Kinh tế quốc tế, Kế toán 20

29/11/2020

07g30

B2.3

Triết học

TS Nguyễn Thị Thanh Hà

Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh 20

29/11/2020

07g30

B3.3

Triết học

TS Nguyễn Thị Thanh Hà

Kế toán 18

29/11/2020

10g00

B2.3

Kiểm toán

TS Nguyễn Thị Thu Hiền

Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Kinh tế & Quản lý công khóa 20

29/11/2020

10g00

B2.3

Kinh tế vi

PGS.TS Nguyễn Hồng Nga

Tài chính - Ngân hàng khóa 20

29/11/2020

10g00

B3.3

Thống kê và kinh tế lượng ứng dụng

TS Phạm Văn Chững

Quản trị kinh doanh khóa 20

29/11/2020

10g00

B3.3

Thống ứng dụng trong kinh doanh

TS Phạm Văn Chững

Luật Kinh tế 20

29/11/2020

13g30

B3.3

Triết học

PGS.TS Vũ Tình

Luật Dân sự & Tố tụng dân sự 20

29/11/2020

13g30

B3.3

Triết học

PGS.TS Vũ Tình

Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Kinh tế & Quản lý công khóa 20

29/11/2020

15g00

B2.3

Kinh tế vĩ mô nâng cao

PGS.TS Nguyễn Văn Luân

Tài chính - Ngân hàng khóa 20

29/11/2020

15g30

B3.3

Các mô hình tài chính

PGS.TS Nguyễn Anh Phong

Địa điểm thi
- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Số 45, đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1.
- Tại Bến Tre: Số 99A Quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre.Tổng truy cập: 1,528,845

133,987