Nhân sự

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

STT

Họ và tên

Chức vụ trong đơn vị

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1

PGS.TS Trịnh Quốc Trung

tqtrung@uel.edu.vn

Ext: 6515

Trưởng Phòng

2

ThS Trương Trọng Hiểu

Hieutt@uel.edu.vn

Ext: 6515

Phó

Trưởng Phòng

3

ThS. Nguyễn Thị Lài

laint@uel.edu.vn

Ext: 6376

Phó

Trưởng Phòng

CHUYÊN VIÊN BỘ PHẬN SAU ĐẠI HỌC

4

ThS. Phạm Lê Quang

quangpl@uel.edu.vn
Ext: 6371

Chuyên viên

5

ThS. Lê Quốc Nghi

nghilq@uel.edu.vn
Ext: 6371

Chuyên viên

6

ThS. Phạm Thị Minh Huệ

hueptm@uel.edu.vn
(028) 39100916

Chuyên viên

7

CN. Hoàng Minh Nam

namhm@uel.edu.vn
Ext: 6371

Chuyên viên

8

ThS. Phạm Thị Thái Hoà

ptthoa@uel.edu.vn
Ext: 6371

Chuyên viên

CHUYÊN VIÊN BỘ PHẬN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

9

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

anhntn@uel.edu.vn

Ext: 6511

Chuyên viên

10

CN. Trương Thị Minh Thư

thutt@uel.edu.vn

Ext: 6511

Chuyên viên

11

ThS.Hà Hải Đăng

danghh@uel.edu.vn

Ext: 6511

Chuyên viên

12

ThS. Nguyễn Thái Thành

thanhnt@uel.edu.vn

Ext: 6511

Chuyên viên

13

CN. Lê Quang Trí Nhân

nhanlqt @uel.edu.vn

Ext: 6511

Chuyên viên

                   

Thông tin liên hệ: 

Phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ (SĐH&KHCN)

Trường Đại học Kinh tế Luật , Đại học Quốc Gia TP HCM 

ĐC : Văn phòng SĐH&KHCN tại Phòng A.205

       Số 669 , Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

ĐT : (08) 3 7244555 - số máy nội bộ SĐH  6371  - số máy nội bộ KHCN 6511 

Email : phongsdh-khcn@uel.edu.vn

 


 

Tổng truy cập: 2,351,937