DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2020

Phòng Sau đại học thông tin đến quý Anh, chị học viên danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt 1/2020. TẠI ĐÂY
 Đây là những học viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra tính tới ngày 15/12/2019, đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.
Danh sách tốt nghiệp đợt 1/2020 chính thức sẽ được đăng tải sau khi có kết quả hậu kiểm ngoại ngữ của các đơn vị cấp chứng chỉ và kết quả kiểm tra của Đại học Quốc gia TP.HCM.


Tổng truy cập: 1,426,953

132,025