Thông báo kết quả xét học bổng sau đại học của Đại học Quốc gia Tp. HCM năm 2021

Phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ thông báo kết quả xét học bổng sau đại học của Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2021 với thông tin  sau:

  • Học bổng Thạc sĩ: 01 học viên (25 triệu đồng/suất)
  • Học bổng Tiến sĩ: 04 nghiên cứu sinh (75 triệu đồng/suất)
  • Danh sách nhận học bổng đính kèm (Quyết định cấp học bổng sau đại học năm 2021)
  • Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM sẽ liên hệ trực tiếp với học viên SĐH được nhận học bổng. Học bổng được chuyển khoản qua  thẻ đồng hành thương hiệu Sacombank.

Phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ chúc mừng các nghiên cứu sinh và học viên cao học của Trường Đại học Kinh tế - Luật có tên trong danh sách nhận học bổng ĐHQG năm 2021

  

Tổng truy cập: 2,351,940