THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2020

Căn cứ Điểm đ, Khoản 1 và Khoản 3, Điều 115 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Dựa trên thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
Dựa trên thông báo số 80/TB-ĐHKTL ngày 03/12/2019 về Lịch nghỉ Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán và Tết trồng cây 2020 của Trường Đại học Kinh tế - Luật,
Phòng Sau đại học thông tin đến học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường đại học Kinh tế Luật về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 như sau:

Thời gian nghỉ: từ ngày 13/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020.

Phòng Sau đại học thông báo để học viên cao học và nghiên cứu sinh biết và thực hiện.

Trân trọng./. 
Xem chi tiết thông báo tại đây


Tổng truy cập: 1,429,014

134,086