Thông báo về việc tạm dừng tiếp khách, tiếp nhận hồ sơ công tác ĐT sau đại học trực tiếp chuyển sang hình thức trực tuyến để phòng chống dịch bệnh COVID-19

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tiếp khách, tiếp nhận hồ sơ công tác đào tạo sau đại học trực tiếp, chuyển sang hình thức trực tuyến để phòng chống dịch bệnh COVID-19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT THÔNG BÁO

Căn cứ Thông báo số 328/TB-ĐHKTL, ngày 08/7/2021, của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo:

1. Phòng Sau đại học & Khoa học công nghệ (SĐH&KHCN) tạm dừng tiếp khách và tiếp nhận trực tiếp hồ sơ liên quan đến công tác học vụ Sau đại học từ ngày 09/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Học viên cao học (HVCH), Nghiên cứu sinh (NCS), Giảng viên (GV) có yêu cầu công việc liên quan đến học vụ, giảng dạy vui lòng liên hệ trực tuyến qua các địa chỉ email như sau:

–       Email phòng SĐH&KHCN: phongsdh-khcn@uel.edu.vn

–       Trưởng phòng: tqtrung@uel.edu.vn

–       Phó trưởng phòng: laint@uel.edu.vn

–       Chuyên viên:

  • ptthoa@uel.edu.vn; namhm@uel.edu.vn: các học vụ liên quan đến bảo vệ luận văn thạc sĩ

    nghilq@uel.edu.vn; hueptm@uel.edu.vn: các học vụ liên quan đến kế hoạch đào tạo thạc sĩ

    quangpl@uel.edu.vn: các học vụ liên quan đến đào tạo tiến sĩ

Trân trọng thông báo.


 
 

Tổng truy cập: 1,911,107

177,092