THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ năm 2021 như sau:

1. Thời gian đào tạo

-  Thời gian đào tạo chính thức của chương trình liên thông từ trình độ ĐH-ThS từ 4,5 - 5,5 năm. 

-  Thời gian tối đa cho phép người học hoàn thành chương trình đào tạo là thời gian đào tạo chính thức cộng thêm 36 tháng (bao gồm thời gian nghỉ học tạm thời, tạm ngưng học tập và thời gian gia hạn).

-­  Thời gian học tập của người học được tính từ thời điểm có quyết định nhập học của chương trình đào tạo đại học.

-­  Thời gian đào tạo tối đa của từng bậc học trong quá trình đào tạo liên thông ĐH-ThS phải tuân thủ theo quy chế đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).

2. Đối tượng và thời gian xét tuyển (không thi tuyển) 

- Từ khóa tuyển sinh đại học năm 2017. 

-  Người dự tuyển là sinh viên năm 3, năm 4 của trường Đại học Kinh tế - Luật, có số tín chỉ tích luỹ đến thời điểm xét tuyển đạt trên 50% chương trình đào tạo đang theo học, điểm trung bình tích luỹ đạt loại khá trở lên (điểm trung bình tích luỹ từ 7,0 điểm trở lên, theo thang điểm 10) và đang theo học ngành phù hợp với ngành đào tạo liên thông trình độ ĐH-ThS.

-­ Thời gian xét tuyển chương trình liên thông trình độ ĐH-ThS trùng với thời gian tuyển sinh sau đại học trong năm: tháng 5 và tháng 10.

3. Chương trình đào tạo

Cấu trúc khung chương trình đào tạo liên thông từ trình độ ĐH-ThS gồm (1) học phần trình độ đại học và (2) học phần trình độ thạc sĩ
-­  Học phần trình độ đại học: bao gồm các môn học trong chương trình đào tạo trình độ đại học và các môn học của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Các môn học của chương trình đào tạo trình độ đại học không vượt quá 50% số tín chỉ của chương trình đào tạo thạc sĩ. Tổng số tín chỉ tích luỹ tối thiểu của học phần này là 120 tín chỉ.

-­  Học phần trình độ thạc sĩ: bao gồm các môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có số tín chỉ tối thiểu là 60 tín chỉ. Các môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tổ chức giảng dạy trong phần trình độ đại học được xét công nhận cho các môn học ở trình độ đại học. 

4. Điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng

-­  Người học sau khi hoàn thành phần trình độ đại học và đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định đào tạo trình độ đại học được xét tốt nghiệp và cấp bằng đại học.
-­  Người học sau khi hoàn thành phần trình độ thạc sĩ và đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định đào tạo trình độ thạc sĩ được xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ.

5. Các ngành tuyển sinh

Stt

Ngành Đại học

Ngành, chuyên ngành Thạc sĩ phù hợp

1

Kinh tế học

Ngành Kinh tế học

2

- Kinh tế và Quản lý công
- Kinh tế học

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

3

Kinh tế đối ngoại

Ngành Kinh tế Quốc tế

4

Tài chính – Ngân hàng

Ngành Tài chính - Ngân hàng

5

- Kế toán
- Kiểm toán

Ngành Kế toán

6

- Quản trị kinh doanh
- Marketing
- Kinh doanh quốc tế

Ngành Quản trị Kinh doanh

7

- Luật Kinh doanh
- Luật Thương mại quốc tế
- Luật Tài chính – Ngân hàng

Ngành Luật Kinh tế

8

Luật Dân sự

Ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự


6. Cách thức tiến hành đăng ký xét tuyển 

Thời gian 

Cách thức
thực hiện 

Ghi chú

26/02/2020 –
26/03/2021

Sinh viên tham gia chương trình đăng ký trực tuyến 

TẠI ĐÂY


01/4/2021–
09/04/2021

Sinh viên theo dõi kết quả xét tuyển trên website của Phòng SĐH&KHCN

Thông qua email người dự tuyển cung cấp qua form đăng ký trực tuyến.

12/04/2021 –
16/04/2021

Liên hệ phòng SĐH&KHCN xác nhận tham gia chương trình.

Phòng A.109

Sau 17/4/2021

Người học đăng ký môn học trực tuyến. Thời gian đăng ký môn học căn cứ trên kế hoạch đào tạo chương trình thạc sĩ.

7. Thông tin liên hệ và thời gian làm việc

- Phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ.
- Địa chỉ mail:
phongsdh-khcn@uel.edu.vn hoặc phongsdh@uel.edu.vn.
- Văn phòng liên lạc: A 109, Tòa nhà A, 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Linh Xuân, 
Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

- Thời gian làm việc: 08g00 – 16g00.
- Điện thoại liên hệ:
028 37 244 555 (số nội bộ 6371). 

Tổng truy cập: 1,786,959

157,661