THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021 TẠI TP.HCM

Căn cứ công văn số 1544/UBND-VX, ngày 17/5/2021 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM về việc thực hiện nghiêm túc quy định tạm ngưng các hoạt động dạy – học nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19;

  Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;

  Căn cứ nhu cầu của thí sinh dự thi thông qua kết quả khảo sát theo hình thức trực tuyến,

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến các khoa đào tạo sau đại học, các đơn vị có liên quan và thí sinh dự thi về việc thay đổi thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

        - Thời gian nhận giấy báo dự thi: Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 11/06/2021;

        - Thời gian tuyển sinh trình độ thạc sĩ: Ngày 26, 27/6/2021.

  - Thời gian tuyển sinh trình độ tiến sĩ: Ngày 27/6/2021.

  Đồng thời, để tránh sai sót trong công tác thu thập dữ liệu, thí sinh vui lòng truy cập vào danh sách dự thi và chỉnh sửa (nếu cần thiết) đến hết ngày 31/5/2021 

Danh sách dự thi trình độ thạc sĩ tại đây.

Danh sách dự thi trình độ tiến sĩ tại đây

LƯU Ý

Một số thí sinh đọc không kỹ nội dung thông báo tại đâynộp hồ sơ đồng thời 2 hình thức nên đã không có tên trong danh sách dự thi. Trường hợp này vui lòng:

Trước ngày 31/5/2021, Tải hồ sơ dự thi tại đây, nộp hồ sơ giấy về Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 669, quốc lộ 1, Linh Xuân, Thủ Đức

Xem chi tiết Thông báo tại đây

Trân trọng./. 

Tổng truy cập: 1,735,701

132,386