THÔNG BÁO BỔ SUNG KIẾN THỨC TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2018

THÔNG BÁO BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐỢT 1 NĂM 2018


Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo kế hoạch bổ sung kiến thức cho kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2018 như sau:

1. Các ngành tuyển sinh có yêu cầu bổ sung kiến thức

Stt

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành, chuyên ngành

1

Ngành Kinh tế học

Mã số: 60310101

2

Ngành Kinh tế chính trị

Mã số: 60310102

3

Ngành Kinh tế quốc tế

Mã số: 60310106

4

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 60340201

5

Ngành Kế toán

Mã số: 60340301

6

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã số: 60340102

7

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

Mã số: 6031010101

2. Xem chi tiết Thông báo Bổ sung kiến thức Tuyển sinh sau đại học năm 2018 
==> 
tại đây

3. Thời gian bắt đầu đăng ký học bổ sung kiến thức: 02/10/2017
4. Hướng dẫn đăng ký học bổ sung kiến thức
Bước 1
Xem Thông tin về mức thu học phí và phương thức nộp tiền

Bước 2
Đăng ký học bổ sung kiến thức ==> tại đây
Xem kết quả đăng ký học ==> tại đây

Lưu ý:

Các trường hợp đã đạt điểm bổ sung kiến thức (đạt từ 5.0 điểm/môn trở lên) trong kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2015, 2016, 2017 thì được bảo lưu điểm.Tổng truy cập: 686,093

60,995