Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

NGƯỜI DỰ TUYỂN

CÓ BẰNG ĐẠI HỌC ĐÚNG
NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH DỰ TUYỂN

CÓ BẰNG ĐẠI HỌC  KHÁC
NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH DỰ TUYỂN

Nộp hồ sơ;
Không
phải học bổ sung kiến thức


Tải hồ sơ dự tuyển tại đây
Xem thông tin ôn thi  tại đây

Nộp hồ sơ;
Phải
học bổ sung kiến thức

Người dự tuyển xem Thông tin chi tiết về ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần
tại đây

Xem lệ phí và tài khoản Ngân hàng

- Lệ phí thi: 120.000đ/môn thi
- Thông tin về tài khoản Ngân hàng

Tên tài khoản