Biểu mẫu Tiến sĩ (backup)

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU SINH

Stt

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

File biểu mẫu

1

Đơn đăng ký xét tuyển trình độ tiến sĩ

TS01

 

2

Đơn đề nghị đổi tên đề tài luận án tiến sĩ

TS02

3

Đơn đề nghị đổi cán bộ hướng dẫn

TS03


4

Đơn đề nghị xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ

TS04

5

Đơn đăng ký 3 chuyên đề

TS05-01

6

Đơn đề nghị đổi tên chuyên đề

TS05-02

7

Đơn đề nghị bảo vệ chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan

TS05-03

8

Đơn đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn, cấp Trường

TS06-01

9

Nhận xét của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học

TS06-02

10

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ LATS cấp đơn vị chuyên môn, cấp trường.

TS07-01

11

Giải trình chỉnh sửa phản biện độc lập

TS07-02

12

Mẫu lý lịch khoa học

TS08

13

Đơn xin gia hạn thời gian học tập

TS09

14

Đơn đăng ký học lại

TS10

15 Trang thông tin luận án
 TS11

16

Tham khảo cách trình bày luận án, tóm tắt luận án

TS12

    17 Bìa CD tóm tắt và trang thông tin luận án tiến sỹ TS13-01
    18 Bìa CD luận án tiến sỹ TS13-02
 19 Hồ sơ bảo vệ các cấp    

TS13

TS13Tổng truy cập: 1,582,772

121,438