Thạc sĩ

STT

Hồ sơ

Số lượng

Biểu mẫu

I

Giai đoạn trước bảo vệ luận văn thạc sĩ

 1 Đề nghị giải quyết học vụ (bao gồm trường hợp xin bảo lưu) 01  Tải

2

Đề nghị thay đổi thực hiện luận văn

01 Tải

3

Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện luận văn

01 Tải

II

Bảo vệ luận văn thạc sĩ

1

Đơn xin bảo vệ luận văn

01

       Tải

2

Đơn xin bảo vệ luận văn trễ hạn

01        Tải

3

Lý lịch khoa học (cập nhật trong thời gian 9 tháng)

02

       Tải

4

Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn

01

Tải

5

Luận văn thạc sĩ (bìa mềm)

06 cuốn

Xem tại đây

6

Luận văn thạc sĩ (tải file Word hoặc PDF)

01

       Tải

7

Photo biên lai đóng tiền phí bảo vệ

01

III

Hồ sơ đề nghị cấp bằng thạc sĩ

    1 Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ          Tải

2

Bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

02

3

Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp

01

Xem tại đây

4

Ảnh thẻ 3x4

02Tổng truy cập: 1,205,031

107,797