Ngành Kinh tế học

Thông tin chung về chương trình đào tạo

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành đào tạo: Kinh tế học

Loại hình đào tạo: Chính quy

Mã ngành đào tạo: 8310101

Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Kinh tế

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo bậc thạc sĩ nhằm đào tạo người học kinh tế có kiến thức chuyên môn vững vàng, có kỹ năng tốt, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm việc trong lĩnh vực kinh tế, các lĩnh vực chính trị, xã hội và nghiên cứu, giảng dạy kinh tế học.

Mục tiêu cụ thể

Đào tạo đội ngũ những người học kinh tế có kiến thức chuyên sâu, vững vàng trong lĩnh vực kinh tế học.

Đào tạo những người học kinh tế có khả năng tổ chức, quản lý, thực thi các hoạt                           động kinh tế khu vực doanh nghiệp.

Đào tạo đội ngũ những nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế có khả năng hoạch định, tham mưu, tư vấn các vấn đề kinh tế cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.

Đào tạo những chuyên gia kinh tế khả năng nghiên cứu độc lap trong lĩnh vực kinh tế học.

Đào tạo những người học kinh tế có sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

 

2. Chương trình đào tạo:  Xem trên myuel