Biểu mẫu


DANH MỤC QUY TRÌNH, BIỂU MẪU HỒ SƠ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Một số lưu ý khi thực hiện hồ sơ: 

-  Kê khai đầy đủ thông tin và đăng tải hồ sơ online và gửi hồ sơ bản cứng về Phòng SĐH&KHCN có đầy đủ chữ ký sống (trong trường hợp NCS có 02 GVHD cần chữ ký sống của 02 giảng viên hướng dẫn) trên cùng 01 tờ đơn và ngày tháng năm (điền đúng ngày nộp) trên hồ sơ kèm theo minh chứng liên quan (nếu có) (bản chính hoặc sao y bản chính).

-  Bìa hồ sơ luận án in màu xanh dương

-  Hồ sơ bản cứng vui lòng gửi về địa chỉ: Phòng SĐH&KHCN (A.205), 669 Quốc lộ 1, Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, TP.HCM

Mọi thắc mắc vui lòng gửi thông tin qua email: phongsdh-khcn@uel.edu.vn

Điện thoại: 0283 7244 555, số nhánh: 6373

Thời gian làm việc: 8h00 - 16h00 (Thứ 2 đến Thứ 6).

STT Nội dung Số lượng Link
1 Hồ sơ chung
1.1 Đơn đề nghị đổi tên đề tài   TS 02
1.2 Đơn đề nghị đổi tên cán bộ hướng dẫn   TS 03
1.3 Đơn đề nghị viết luận án bằng tiếng anh   TS 04.2
1.4 Đơn xin gia hạn học tập    TS 09
1.5 Đơn xin học lại    TS 10
2 Hồ sơ bảo vệ đề cương
2.1 Lý lịch khoa học 1 TS 08
2.2 Đơn đề nghị xét duyệt đề cương 1 TS 04.1
2.3 Nhận xét cán bộ hướng dẫn 1 TS 06-2
2.4 Đề cương 6 bộ  
2.5 Xác nhận tình trạng học phí 1 TS 15
 2.6 Upload hồ sơ bảo vệ    Link 
3 Hồ sơ bảo vệ chuyên đề
3.1 Lý lịch khoa học 2 TS 08
3.2 Đơn đăng ký 3 chuyên đề  1 TS 05-01
3.3 Đơn đề nghị đổi tên chuyên đề  1 TS 05-02
3.4 Đơn đề nghị bảo vệ chuyên đề 1 TS 05-03
3.5 Nhận xét cán bộ hướng dẫn 1 TS 06-02 
3.6 Chuyên đề (theo từng chuyên đề) 4 bộ  
3.7 Xác nhận tình trạng học phí 1 TS 15
3.8  Upload hồ sơ bảo vệ    Link 
4 Hồ sơ bảo vệ đơn vị chuyên môn
4.1 Đơn xin bảo vệ luận án cấp ĐVCM 1  TS 06-01
4.2 Lý lịch khoa học 2 TS 08
4.3 Nhận xét tập thể người hướng dẫn khoa học 1 TS 06 -02
4.4 Luận án tiến sĩ 8 bộ  
4.5 Tóm tắt luận án tiến sĩ 8 bộ  
4.6 Tổng hợp các công trình nghiên cứu 8 bộ  
4.7 Kết quả kiểm tra tính trùng lắp Luận án 1  
4.8 Văn bản đồng ý cho đồng tác giả sử dụng bài báo   TS 16
4.9 Bằng ngoại ngữ 1  
4.10 Xác nhận tình trạng học phí 1 TS 15
4.11 Bằng và bảng điểm đại học và thạc sĩ    1   
 4.12  Bằng ngoại ngữ  
4.13 Upload hồ sơ bảo vệ   Link
5 Hồ sơ phản biện độc lập
5.1 Giải trình cấp đơn vị chuyên môn 2 TS07-01
5.2 Luận án 3 bộ  
5.3 Tổng hợp công trình nghiên cứu 3 bộ  
5.4 Tóm tắt luận án tiến sĩ 3 bộ  
5.5 Upload hồ sơ bảo vệ   Link
Lưu ý: Hồ sơ phản biện độc lập xoá tên NCS, GVHD, đơn vị công tác
6 Hồ sơ bảo vệ cơ sở đào tạo
6.1 Đơn xin bảo vệ luận án cấp CSĐT 1 TS06-01 
6.2 Giải trình chỉnh sửa phản biện độc lập 2 TS07-02
6.3 Lý lịch khoa học 2 TS 08
6.4 Nhận xét tập thể người hướng dẫn khoa học 1 TS 06-02
6.5 Luận án tiến sĩ 8 bộ  
6.6 Tóm tắt luận án tiến sĩ 8 bộ  
6.7 Tổng hợp các công trình nghiên cứu 8 bộ  
6.8 Trang thông tin luận án tiếng Việt 2 TS11 
6.9 Trang thông tin luận án tiếng Anh 2  
6.10 Đĩa CD gồm 4 file:
- Trang thông tin luận án (tiếng anh)
- Trang thông tin luận án (tiếng việt)
- Tóm tắt luận án tiến sĩ
- Luận án tiến sĩ
1  
6.11 Kết quả kiểm tra tính trùng lắp Luận án 1  
6.12 Xác nhận tình trạng học phí 1 TS 15
6.13 Văn bản đồng ý cho đồng tác giả sử dụng bài báo (nếu có sự thay đổi so với cấp đơn vị chuyên môn)   TS 16
6.14 Upload hồ sơ bảo vệ   Link
7 Hồ sơ đề nghị cấp bằng
7.1 Giải trình chính sửa sau bảo vệ cấp cơ sở đào tạo (đầy đủ chữ ký) 2 TS07-01
7.2 Luận án tiến sĩ (bìa cứng, màu đỏ, mạ vàng) nộp cho các thư viện và 01 cuốn tại Phòng SĐH&KHCN 4 bộ  
7.3 Biên nhận luận án của thư viện khoa học tổng hợp
- Hồ sơ khi đi nộp: 01 luận án bìa đỏ, chữ vàng; 01 tóm tắt luận án; 01 CD
1 bộ  
7.4 Biên nhận luận án của thư viện ĐHQG-HCM
- Hồ sơ khi đi nộp: 01 luận án bìa đỏ, chữ vàng; 01 tóm tắt luận án; 01 CD
1 bộ  
7.5 Biên nhận luận án của thư viện UEL
- Hồ sơ khi đi nộp: 01 luận án bìa đỏ, chữ vàng; 01 tóm tắt luận án; 01 CD
1 bộ