Thông báo về thời hạn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn (07/11/2023)

Thông báo số 189/TB-ĐHKTL-SĐH&KHCN ngày 06 tháng 11 năm 2023 về thời hạn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn

Thông báo về điều kiện công nhận chuẩn ngoại ngữ đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ khóa 2019 đến khóa 2021 cập nhật tháng 10/2023 (26/10/2023)

Thông báo về điều kiện công nhận chuẩn ngoại ngữ đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ khóa 2019 đến khóa 2021 cập nhật tháng 10/2023

Thông báo về việc triển khai đăng ký và thực hiện đề cương luận văn cho học viên cao học khóa 2022 đợt 1 (19/10/2023)

Thông báo về việc triển khai đăng ký và thực hiện đề cương luận văn cho học viên cao học khóa 2022 đợt 1

Danh sách môn học triển khai đợt 2 học kỳ 01 năm học 2023 2024 

Danh sách các lớp học phần Thạc sĩ triển khai đợt 2 học kỳ 01 năm học 2023 2024

Thông báo Lễ khai giảng và sinh hoạt đầu khóa sau đại học khóa 2023 

Thông báo về việc tham dự Lễ khai giảng và sinh hoạt đầu khóa Sau đại học khóa 2023

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ  (17/07/2023)

Thông báo số:113/TB-DHKTL-SĐH&KHCN ngày 17 tháng 7 năm 2023 về Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2023.

« «« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »» »