Kế hoạch triển khai các môn học chương trình thạc sĩ học kỳ SDH-HK02 năm học 2023-2024. (14/03/2024)

Kế hoạch triển khai các môn học chương trình thạc sĩ học kỳ SDH-HK02 năm học 2023-2024.

Thông báo về việc triển khai đăng ký và thực hiện đề cương luận văn đối với học viên cao học khóa 2022 đợt 2 (05/03/2024)

Thông báo về việc triển khai đăng ký và thực hiện đề cương luận văn đối với học viên cao học khóa 2022 đợt 2

Thông báo về đợt xét chuẩn ngoại ngữ đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ - Lần 1 năm 2024 (20/02/2024)

Thông báo về đợt xét chuẩn ngoại ngữ đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ - Lần 1 năm 2024

Thông báo Kế hoạch triển khai vận hành chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2024 (01/02/2024)

Thông báo Kế hoạch triển khai vận hành chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2024

Thông báo về thời hạn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn (07/11/2023)

Thông báo số 189/TB-ĐHKTL-SĐH&KHCN ngày 06 tháng 11 năm 2023 về thời hạn đề nghị thay đổi thực hiện luận văn

Thông báo về điều kiện công nhận chuẩn ngoại ngữ đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ khóa 2019 đến khóa 2021 cập nhật tháng 10/2023 (26/10/2023)

Thông báo về điều kiện công nhận chuẩn ngoại ngữ đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ khóa 2019 đến khóa 2021 cập nhật tháng 10/2023

Thông báo về việc triển khai đăng ký và thực hiện đề cương luận văn cho học viên cao học khóa 2022 đợt 1 (19/10/2023)

Thông báo về việc triển khai đăng ký và thực hiện đề cương luận văn cho học viên cao học khóa 2022 đợt 1

Danh sách môn học triển khai đợt 2 học kỳ 01 năm học 2023 2024 

Danh sách các lớp học phần Thạc sĩ triển khai đợt 2 học kỳ 01 năm học 2023 2024

« «« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »» »