Thông tin đào tạo NCS Phạm Thị Bích Ngần (11/01/2021)

Kinh tế chính trị

Khóa 2018

Thông tin đào tạo NCS Hồ Diệu Mai (11/01/2021)

Kinh tế chính trị

Khóa 2015

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thu Thảo (20/12/2020)

Ngành Kinh tế chính trị
Khóa 2017

Tiến độ thực hiện NCS Phạm Thanh Vân (26/10/2020)

Kinh tế chính trị

Khóa 2018

Tiến độ thực hiện NCS Đoàn Xuân Minh Hòa (26/10/2020)

Kinh tế chính trị

Khóa 2019

Tiến độ thực hiện của nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Kim Quyên (21/08/2020)

Ngành Kinh tế chính trị
Khóa 2016

Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Thanh Long (25/07/2020)

Kinh tế chính trị
Khóa 2014

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Trần Thị Sen (28/06/2020)

Ngành Kinh tế chính trị
Khóa 2017

Tiến độ thực hiện NCS Khamsone Somlet (25/05/2020)

Kinh tế chính trị
2018

Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Minh Tuấn (01/05/2020)

Ngành: Kinh tế chính trị
Khóa: 16

Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Thanh Đoàn (20/04/2020)

Ngành Kinh tế chính trị
Khóa 2017

Tiến độ thực hiện NCS Huỳnh Kim Thừa (26/03/2020)

Kinh tế chính trị
Khóa 2018

Tổng truy cập: 1,582,727

121,393