Thông tin đào tạo NCS Phạm Thị Bích Ngần (11/10/2021)

Kinh tế chính trị

Khóa 2018

Tiến độ thực hiện NCS Khamsone Somlet (20/09/2021)

Kinh tế chính trị
2018

Tiến độ thực hiện NCS Phạm Ngọc Nam (27/08/2021)

Kinh tế chính trị

Khóa 2015

Tiến độ thực hiện của nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Kim Quyên (01/07/2021)

Ngành Kinh tế chính trị
Khóa 2016

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thu Thảo (01/07/2021)

Ngành Kinh tế chính trị
Khóa 2017

Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Thanh Long (20/05/2021)

Kinh tế chính trị
Khóa 2014

Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Mạnh Cường (02/04/2021)

Ngành Kinh tế chính trị

Khóa 2015

Tiến độ thực hiện NCS Huỳnh Ngọc Phượng (02/04/2021)

Ngành Kinh tế chính trị 

Khóa 2018

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Trần Thị Sen (28/03/2021)

Ngành Kinh tế chính trị
Khóa 2017

Tiến độ thực hiện NCS Hồ Việt Hà (27/03/2021)

Ngành Kinh tế chính trị 

Khóa 2014

Thông tin đào tạo NCS Hồ Diệu Mai (11/01/2021)

Kinh tế chính trị

Khóa 2015

Tiến độ thực hiện NCS Phạm Thanh Vân (26/10/2020)

Kinh tế chính trị

Khóa 2018

 
 

Tổng truy cập: 1,911,150

177,135