THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2024 (05/04/2024)

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2024 các ngành, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2024 (04/04/2024)

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2024 các ngành, cụ thể như sau:

Thông báo về kết quả điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2023 (29/12/2023)

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo về kết quả điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2023.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 2 

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 2:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 đợt 2 (19/10/2023)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 đợt 2

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 đợt 2 (19/10/2023)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 đợt 2

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH NGÀY NHẬN GIẤY BÁO DỰ TUYỂN (25/05/2023)

Thông báo điều chỉnh ngày gửi giấy báo dự tuyển kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023.

« «« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »» »