Nhân sự

THÔNG TIN NHÂN SỰ

STT

Nhân sự

Nhiệm vụ

1

Phó Trưởng phòng

phụ trách

TS Nguyễn Vĩnh Khương

Email:khuongnv@uel.edu.vn

Ext: 6376

Phụ trách việc xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các chủ trương, chính sách, quy định, quy chế về tuyển sinh và đào tạo Sau đại học;

Phụ trách việc xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các chủ trương, chính sách, quy định, quy chế về nghiên cứu khoa học và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Trường;

Quản lý đề tài/ nhiệm vụ KHCN các cấp: Cơ sở, ĐHQG, địa phương, Bộ/Ngành và Nhà nước;

Phụ trách việc tuân thủ qui định sở hữu trí tuệ đối với hoạt động đào tạo SĐH và KHCN tại trường;

Phụ trách mảng nhân sự, thi đua, kỷ luật và tài chính của phòng;

Phụ trách hồ sơ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài trường tham gia các hoạt động đào tạo SĐH và KHCN;

Phụ trách triển khai các yêu cầu từ Hội đồng trường, Hội đồng KH&ĐT, Hội đồng ĐBCL liên quan đến đào tạo SĐH và hoạt động KHCN.

2

Phó Trưởng Phòng

ThS.Phạm Lê Quang

Email:quangpl@uel.edu.vn

Ext: 6376

Xây dựng kế hoạch truyền thông và tư vấn tuyển sinh sau đại học;

Tổ chức công tác tuyển sinh sau đại học của phòng;

Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng sau đại học;

Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng ĐBCL (liên quan đào tạo SĐH);

Quản lý hồ sơ, lý lịch các nhà khoa học tham gia giảng dạy, đánh giá luận văn, luận án;

Quản lý tiến độ và quá trình học tập, nghiên cứu của người học thuộc các chương trình SĐH;

Phụ trách nội dung website của phòng (SĐH&KHCN);

Phụ trách việc tuân thủ kỷ luật lao động tại Phòng;

Quản lý công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng;

Danh mục thống kê;

Thống kê báo cáo theo yêu cầu.

3

Phó Trưởng Phòng

ThS.Nguyễn Minh Trí

trinm@uel.edu.vn

Ext: 6376

Tham gia các hoạt động SĐH liên quan vận hành CTĐT;

Thực hiện công tác giải quyết học vụ;

Thực hiện công tác phân bổ môn học, quản lý TKB;

Tổ chức hội đồng ThS, quản lý luận văn;

Hỗ trợ tham gia quản lý hồ sơ, lý lịch các nhả khoa học tham gia giảng dạy, đánh giá luận văn, luận án;

Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng SĐH;

Phụ trách đào tạo nội bộ.

CHUYÊN VIÊN BỘ PHẬN SAU ĐẠI HỌC

4

Chuyên viên

ThS. Lê Quốc Nghi

Email:nghilq@uel.edu.vn

Ext: 6371

Quản lý hồ sơ liên kết đào tạo với các đơn vị liên kết ở các tỉnh;

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

5

Chuyên viên

ThS. Hàng Bá Linh

linhhb@uel.edu.vn
Ext: 6373

Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai và quản lý các chương trình, kế hoạch đào tạo sau đại học theo đúng quy định;

Phối hợp với các đơn vị tổ chức nhập học, cấp thẻ sinh viên, lễ khai giảng;

Theo dõi thực hiện và phối hợp, đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng quy định, quy trình, đã ban hành về phân công giảng;

Liên kết đơn vị tổ chức thi ngoại ngữ đầu ra cho học viên cao học;

Quản lý hồ sơ liên kết đào tạo với các đơn vị liên kết ở các tỉnh;

Quản lý hồ sơ giảng viên thỉnh giảng (lý lịch khoa học, hợp đồng giảng dạy, thông tin thanh toán thù lao giảng dạy);

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ “Nhận I” và “Trả I”, in bảng điểm trả I;

Quản lý điểm;

Thực hiện công tác thanh toán thù lao giảng dạy;

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

6

Chuyên viên

CN. Võ Thị Mỷ Ngân

Email:nganvtm@uel.edu.vn
Ext: 6373

Thư ký Phòng, quản lý trình ký: công văn đến, công văn đi; lịch làm việc; Báo cáo đánh giá xếp loại ABC hàng tháng; tổng hợp các kế hoạch hoạt động, báo cáo định kỳ năm học, học kỳ; soạn thảo các công văn chung của phòng;

Quản lý email Phòng;

Tiếp nhận, kiểm tra và quản lý hồ sơ lưu học sinh quốc tế (Lào – Campuchia);

Tiếp nhận đăng ký, in và cấp bảng điểm tốt nghiệp; giấy chứng nhận học viên, NCS; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

Tiếp nhận xử lý đơn, phiếu yêu cầu của học viên: bảo lưu, tạm dừng, tiếp nhận, chuyển trường, gia hạn,…;

Tiếp nhận hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ;

Phụ trách học bổng SĐH;

Quản lý cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, kho lưu trữ của Phòng;

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

7

Chuyên viên

CN. Lý Thị Trúc Phương

Email: phuongltt@uel.edu.vn
Ext: 6511

Thực hiện quản lý giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên;

Thực hiện tổ chức các Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ;

Phụ trách công tác xét tốt nghiệp và cấp bằng;

Soạn thảo các công văn, quyết định, thông báo học vụ;

Quản lý hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ;

Thực hiện thanh toán thù lao hướng dẫn cao học;

Thực hiện các công tác báo cáo, thống kê dữ liệu bảo vệ, xét tốt nghiệp và cấp bằng theo yêu cầu;

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

8

Chuyên viên

CN. Bùi Hồ Hoàng Anh

anhbhh@uel.edu.vn
Ext: 6373

Hỗ trợ lập dự toán tuyển sinh SĐH hằng năm;

Công tác tuyển sinh SĐH;

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

9

Chuyên viên

CN Lê Nữ Minh Quyên

Email:quyenlnm@uel.edu.vn

Ext: 6373

Hỗ trợ công tác tổ chức hội đồng tiến sĩ các cấp;

Hỗ trợ công tác xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ;

Hỗ trợ công tác tuyển sinh SĐH;

Hỗ trợ lập dự toán tuyển sinh SĐH hằng năm;

Thực hiện chấm công và làm thanh toán thù lao cộng tác viên;

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

10

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Mạch Ý Nhi

nhinmy@uel.edu.vn

Ext: 6373

Thực hiện hỗ trợ công bố quốc tế của Trường;

Đầu mối tổ chức các Hội thảo quốc tế;

Phối hợp đồng tổ chức các hội thảo quốc tế;

Phụ trách vận hành chương trình đào tạo SĐH mảng luận văn.

CHUYÊN VIÊN BỘ PHẬN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

11

Chuyên viên

ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh Anh

anhntq@uel.edu.vn

Ext: 6373

Thực hiện quản lý và hỗ trợ giảng viên các chính sách công bố quốc tế tại UEL.

Phụ trách nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên UEL.

Hỗ trợ tổ chức các Hội nghị NCKH, tọa đàm NCKH sinh viên tại UEL.

Triển khai việc đăng ký, thực hiện và thanh toán đối với chương trình hỗ trợ công bố quốc tế dành cho học viên, NCS và CB-GV tại ĐHQG-HCM.

Thống kê và tính số giờ NCKH qui đổi của cán bộ, giảng viên.

12

Chuyên viên

CN. Trương Thị Minh Thư

thuttm@uel.edu.vn

Ext: 6511

Hỗ trợ tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học, tọa đàm trong nước.

Cập nhật thông tin LLKH trên phần mềm kê khai NCKH hằng Quý.

Giám sát việc bổ sung lý lịch khoa học hàng năm của các CB-VC bằng chương trình quản lý khoa học online.

Quản lý và hỗ trợ các đơn vị trong trường về NCKH bao gồm các Khoa, Trung tâm, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh;

Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

Biên tập và xuất bản Kỷ yếu Hội thảo/ Tọa đàm khoa học;

Hỗ trợ cán bộ, giảng viên làm hồ sơ GS, PGS;

Lập dự toán kinh phí;

 

Thông tin liên hệ: 
Phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ (SĐH&KHCN)
Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc Gia TP HCM 

ĐC : Phòng A205, tòa nhà A 
        Số 669 , Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
ĐT : (028) 3 7244555 - số máy nội bộ SĐH  6373 , 6371  - số máy nội bộ KHCN 6511 
Email : phongsdh-khcn@uel.edu.vn,  phongqlkh@uel.edu.vn