Tài chính - Ngân hàng

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ

          Chương trình đào tạo bậc tiến sỹ chuyên ngành kinh tế Tài chính-Ngân hàng nhằm đào tạo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà quản lý hoạch định chính sách chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Chương trình đào tạo tiến sỹ được tuyển sinh từ năm 2007, với quy mô tuyển sinh hàng năm từ 2-4 nghiên cứu sinh. Hiện nay Khoa đang đào tạo trên 10 nghiên cứu sinh, trong đó có 1 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp cơ sở đào tạo, 2 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp đơn vị chuyên môn và đang chờ bảo vệ luận án chính thức. Một số nghiên cứu sinh vừa nghiên cứu theo chương trình đào tạo của Khoa, vừa tìm học bổng cùng chủ đề nghiên cứu ở nước ngoài (Mỹ, Úc). Khoa đang có kế hoạch tìm các đối tác nước ngoài liên kết đào tạo thạc sỹ tài chính cũng như đào tạo Tiến sỹ Khoa học tài chính được hai bên cấp bằng. 


Tổng truy cập: 1,533,622

138,764