Biểu mẫu Tiến sĩ

STT

Nội dung

Biểu mẫu

Danh mục các biểu mẫu hoạt động đào tạo tiến sĩ

1

Đơn đăng ký xét tuyển trình độ tiến sĩ

TS01

2

Đơn đề nghị đổi tên đề tài luận án tiến sĩ

TS02

3

Đơn đề nghị đổi cán bộ hướng dẫn

TS03

4

Đơn đề nghị xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ

TS04

5

Đơn đăng ký 3 chuyên đề

TS05-01

6

Đơn đề nghị đổi tên chuyên đề

TS05-02

7

Đơn đề nghị bảo vệ chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan

TS05-03

8

Đơn đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn, cấp Trường

TS06-01

9

Nhận xét của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học

TS06-02

10

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ LATS cấp đơn vị chuyên môn, cấp trường.

TS07-01

11

Giải trình chỉnh sửa phản biện độc lập

TS07-02

12

Mẫu lý lịch khoa học

TS08

13

Đơn xin gia hạn thời gian học tập

TS09

14

Đơn đăng ký học lại

TS10

15

Trang thông tin luận án

 TS11

16

Tham khảo cách trình bày luận án, tóm tắt luận án

TS12

17

Bìa CD tóm tắt và trang thông tin luận án tiến sỹ

TS13-01

18

Bìa CD luận án tiến sỹ

TS13-02

STT

Hồ sơ

Số lượng

Biểu mẫu

I

Bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ

1

Đơn đề nghị xét duyệt đề cương LATS

1

TS04

2

Đơn đề nghị đổi tên đề tài luận án tiến sĩ (nếu có)

1

TS02

2

Lý lịch khoa học (cập nhật trong thời gian 9 tháng)

2

TS08

3

Đề cương chi tiết LATS (bìa mềm)

6 cuốn

4

Photo biên lai đóng tiền phí bảo vệ

1

II

Bảo vệ các chuyên đề LATS, tiểu luận tổng quan

1

Đơn bảo vệ các chuyên đề LATS, tiểu luận tổng quan

1

TS05-03

2

Đơn đề nghị đổi tên chuyên đề (nếu có)

TS05-02

3

Lý lịch khoa học (cập nhật trong thời gian 9 tháng)

2

TS08

4

Chuyên đề LATS, tiểu luận tổng quan (bìa mềm)

Mỗi chuyên đề 4 cuốn

III

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn

1

Đơn bảo vệ LATS cấp đơn vị chuyên môn

1

TS06-01

2

Lý lịch khoa học

2

TS08

3

Nhận xét của tập thể người hướng dẫn khoa học

2

TS06-02

4

Luận án tiến sĩ (bìa mềm)

8 cuốn

TS12

5

Tổng hợp các công trình nghiên cứu (bài báo)

8 cuốn

6

Bằng tốt nghiệp đại học, cao học (có công chứng)

2

7

Bảng điểm đại học, cao học (có công chứng)

2

8

Bằng ngoại ngữ, chứng chỉ ngoại ngữ (có công chứng)

2

9

Photo biên lai đóng tiền phí bảo vệ

1

IV

Phản biện độc lập

1

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn

2

TS07-01

2

Luận án tiến sĩ bìa mềm (không chứa thông tin của NCS và người hướng dẫn khoa học)

3 cuốn

3

Tóm tắt luận án tiến sĩ (không chứa thông tin của NCS và người hướng dẫn khoa học)

3 cuốn

4

Tóm tắt luận án tiến sĩ

1 cuốn

5

Tổng hợp các công trình nghiên cứu (không chứa thông tin liên quan đến NCS)

3 cuốn

V

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

1

Đơn bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo

1

TS06-01

2

Giải trình chỉnh sửa phản biện độc lập

2

TS07-02

3

Lý lịch khoa học

2

TS08

4

Nhận xét của tập thể người hướng dẫn khoa học

2

TS06-02

5

Luận án tiến sĩ (màu đỏ, mạ vàng)

8 cuốn

TS12

6

Tóm tắt luận án tiến sĩ

12 cuốn

TS12

7

Tổng hợp các công trình nghiên cứu (bài báo)

8 cuốn

8

Trang thông tin luận án (tiếng anh, tiếng việt)

2

TS11

9

Đĩa CD gồm 4 file:

- Trang thông tin luận án định dạng

- Word (tiếng anh, tiếng việt)

- Tóm tắt LATS (định dạng word và PDF)

- Luận án tiến sĩ (định dạng PDF)

2 CD

TS13-01

TS13-02

10

Photo biên lai đóng tiền phí bảo vệ

1

VI

Hồ sơ đề nghị cấp bằng tiến sĩ

1

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ cấp cơ sở đào tạo

2

TS07-01

2

Luận án tiến sĩ (màu đỏ, mạ vàng)

3

TS12

3

Tóm tắt luận án tiến sĩ

3

TS12

4

CD chứa file tóm tắt luận án, luận án định dạng PDF

2 CD

5

Hình 3x4 (chuẩn quốc tế)

6 tấm

6

Biên nhận luận án của thư viện khoa học tổng hợp

1

7

Biên nhận luận án của thư viện ĐHQG-HCM

1

8

Biên nhận luận án của thư viện UEL

1

VII

Hồ sơ thẩm định quá trình đào tạo tiến sĩ

1

Bằng tốt nghiệp đại học, cao học (có công chứng)

2

2

Bảng điểm đại học, cao học (có công chứng)

2

3

Bằng ngoại ngữ, chứng chỉ ngoại ngữ (có công chứng)

2

4

Tóm tắt luận án tiến sĩ (không có thông tin NCS, người hướng dẫn, cơ sở đào tạo)

3

5

Luận án tiến sĩ (không có thông tin NCS, người hướng dẫn, cơ sở đào tạo)

3

6

Tổng hợp các công trình nghiên cứu (bài báo) (không có thông tin NCS, người hướng dẫn, cơ sở đào tạo)

3Tổng truy cập: 1,184,291

108,814