Biểu mẫu Tiến sĩ

STT

Nội dung

Biểu mẫu

Danh mục các biểu mẫu hoạt động đào tạo tiến sĩ

1

Đơn đăng ký xét tuyển trình độ tiến sĩ

TS01

2

Đơn đề nghị đổi tên đề tài luận án tiến sĩ

TS02

3

Đơn đề nghị đổi cán bộ hướng dẫn

TS03

4

Đơn đề nghị xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ

TS04.1

5 Đơn đề nghị thực hiện luận án bằng tiếng nước ngoài
 TS04.2

6

Đơn đăng ký 3 chuyên đề

TS05-01

7

Đơn đề nghị đổi tên chuyên đề

TS05-02

8

Đơn đề nghị bảo vệ chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan

TS05-03

9

Đơn đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn, cấp Trường

TS06-01

10

Nhận xét của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học

TS06-02

11

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ LATS cấp đơn vị chuyên môn, cấp trường.

TS07-01

12

Giải trình chỉnh sửa phản biện độc lập

TS07-02

13

Mẫu lý lịch khoa học

TS08

14

Đơn xin gia hạn thời gian học tập

TS09

15

Đơn đăng ký học lại

TS10

16

Trang thông tin luận án

TS11

17

Tham khảo cách trình bày luận án, tóm tắt luận án

TS12

18

Bìa CD luận án tiến sỹ

TS13-02

19 Giấy xác nhận tình trạng học phí TS15

STT

Hồ sơ

Số lượng

Biểu mẫu

I

Bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ

1

Đơn đề nghị xét duyệt đề cương LATS

1

TS04

2

Đơn đề nghị đổi tên đề tài luận án tiến sĩ (nếu có)

1

TS02

3

Lý lịch khoa học (cập nhật trong thời gian 9 tháng)

2

TS08

4

Đề cương chi tiết LATS (bìa mềm)

6 cuốn

5

Giấy xác nhận tình trạng học phí kèm biên lai đóng phí 

1

TS15

6

Upload hồ sơ đăng ký bảo vệ đề cương chi tiết

(Lưu ý: đặt tên file theo đúng thứ tự hồ sơ)


 Upload file

II

Bảo vệ các chuyên đề LATS, tiểu luận tổng quan

1 Đơn đăng ký 3 chuyên đề 1 TS05-01

2

Đơn bảo vệ các chuyên đề LATS, tiểu luận tổng quan

1

TS05-03

3

Đơn đề nghị đổi tên chuyên đề (nếu có)

1

TS05-02

4

Lý lịch khoa học (cập nhật trong thời gian 9 tháng)

2

TS08

5

Chuyên đề LATS, tiểu luận tổng quan (bìa mềm)

Mỗi chuyên đề 4 cuốn

6 Giấy xác nhận tình trạng học phí    1  TS15
7

Upload hồ sơ đăng ký bảo vệ chuyên đề

(Lưu ý: đặt tên file theo đúng thứ tự hồ sơ)

  Upload file

III

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn

1

Đơn bảo vệ LATS cấp đơn vị chuyên môn

1

TS06-01

2

Lý lịch khoa học

2

TS08

3

Nhận xét của tập thể người hướng dẫn khoa học

2

TS06-02

4

Luận án tiến sĩ (bìa mềm)

8 bản

TS12

5 Tóm tắt luận án tiến sĩ 8 bản TS12

6

Tổng hợp các công trình nghiên cứu (bài báo)

8 bản

7

Bằng tốt nghiệp đại học, cao học (có công chứng)

1

8

Bảng điểm đại học, cao học (có công chứng)

1

9

Bằng ngoại ngữ, chứng chỉ ngoại ngữ (có công chứng)

1

10

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ LATS cấp đơn vị chuyên môn (trong trường hợp bảo vệ lại)

8 bản

TS07-01
11

Kết quả kiểm tra tính trùng lắp LATS (bản đầy đủ)

(Kiểm tra và download file trên hệ thống Turnitin)

1  
12 Giấy xác nhận tình trạng học phí kèm biên lai đóng phí  1 TS15
13

Upload hồ sơ bảo vệ LATS cấp đơn vị chuyên môn

(Lưu ý: đặt tên file theo đúng thứ tự hồ sơ)


Upload file

IV

Phản biện độc lập

1

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn (đầy đủ các chữ ký)

1

TS07-01

2

- Luận án tiến sĩ bìa mềm

- Tóm tắt luận án tiến sĩ

Tổng hợp các công trình nghiên cứu 

(Lưu ý: NCS xóa các thông tin của NCS và người hướng dẫn khoa học trên các file)

3 bản/file

Tham khảo mẫu TS12

3

- Luận án tiến sĩ bìa mềm

- Tóm tắt luận án tiến sĩ

- Tổng hợp các công trình nghiên cứu 

(Bản đầy đủ thông tin)

Nộp file


4 Upload file hồ sơ phản biện độc lập    Upload file

V

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

1

Đơn bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo

1

TS06-01

2

Giải trình chỉnh sửa phản biện độc lập (đầy đủ chữ ký)

2

TS07-02

3

Lý lịch khoa học

2

TS08

4

Nhận xét của tập thể người hướng dẫn khoa học

2

TS06-02

5

Luận án tiến sĩ 

8 cuốn

TS12

6

Tóm tắt luận án tiến sĩ

8 cuốn

TS12

7

Tổng hợp các công trình nghiên cứu (bài báo)

8 cuốn

8

Trang thông tin luận án (tiếng anh, tiếng việt)

2

TS11

9

Đĩa CD gồm 4 file:

- Trang thông tin luận án (tiếng anh)

- Trang thông tin luận án (tiếng việt)

- Tóm tắt luận án tiến sĩ

- Luận án tiến sĩ 

1 CD

TS13-02

10 Kết quả kiểm tra tính trùng lắp LATS (bản đầy đủ)

(Kiểm tra và download file trên hệ thống Turnitin)

1  
11 Giấy xác nhận tình trạng học phí kèm biên lai đóng phí  1 TS15
12

Upload hồ sơ đăng ký bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo

(Lưu ý: đặt tên file theo đúng thứ tự hồ sơ)

  Upload file

VI

Hồ sơ đề nghị cấp bằng tiến sĩ

1

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ cấp cơ sở đào tạo

(đầy đủ các chữ ký)

2

TS07-01

2

Luận án tiến sĩ (Bìa cứng, màu đỏ, mạ vàng)

1

TS12

3

Hình 3x4 (chuẩn quốc tế)

2 tấm

4

Biên nhận luận án của thư viện khoa học tổng hợp
- Hồ sơ khi đi nộp: 1 Luận án bìa đỏ. chữ vàng; 1 tóm tắt luận án; 1 CD

1

5

Biên nhận luận án của thư viện ĐHQG-HCM
- Hồ sơ khi đi nộp: 1 Luận án bìa đỏ. chữ vàng; 1 tóm tắt luận án; 1 CD

1

6

Biên nhận luận án của thư viện UEL
- Hồ sơ khi đi nộp: 1 Luận án bìa đỏ. chữ vàng; 1 tóm tắt luận án; 1 CD

1

VII

Hồ sơ thẩm định quá trình đào tạo tiến sĩ

1

Bằng tốt nghiệp đại học, cao học (có công chứng)

2

2

Bảng điểm đại học, cao học (có công chứng)

2

3

Bằng ngoại ngữ, chứng chỉ ngoại ngữ (có công chứng)

2

4

Tóm tắt luận án tiến sĩ (không có thông tin NCS, người hướng dẫn, cơ sở đào tạo)

3

5

Luận án tiến sĩ (không có thông tin NCS, người hướng dẫn, cơ sở đào tạo)

3

6

Tổng hợp các công trình nghiên cứu (bài báo) (không có thông tin NCS, người hướng dẫn, cơ sở đào tạo)

3 

Tổng truy cập: 2,351,933