Biểu mẫu Tiến sĩ

STT

Nội dung

Biểu mẫu

Danh mục các biểu mẫu hoạt động đào tạo tiến sĩ

1

Đơn đăng ký xét tuyển trình độ tiến sĩ

TS01

2

Đơn đề nghị đổi tên đề tài luận án tiến sĩ

TS02

3

Đơn đề nghị đổi cán bộ hướng dẫn

TS03

4

Đơn đề nghị xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ

TS04

5

Đơn đăng ký 3 chuyên đề

TS05-01

6

Đơn đề nghị đổi tên chuyên đề

TS05-02

7

Đơn đề nghị bảo vệ chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan

TS05-03

8

Đơn đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn, cấp Trường

TS06-01

9

Nhận xét của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học

TS06-02

10

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ LATS cấp đơn vị chuyên môn, cấp trường.

TS07-01

11

Giải trình chỉnh sửa phản biện độc lập

TS07-02

12

Mẫu lý lịch khoa học

TS08

13

Đơn xin gia hạn thời gian học tập

TS09

14

Đơn đăng ký học lại

TS10

15

Trang thông tin luận án

 TS11

16

Tham khảo cách trình bày luận án, tóm tắt luận án

TS12

17

Bìa CD luận án tiến sỹ

TS13-02

18 Giấy xác nhận tình trạng học phí TS15

STT

Hồ sơ

Số lượng

Biểu mẫu

I

Bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ

1

Đơn đề nghị xét duyệt đề cương LATS

1

TS04

2

Đơn đề nghị đổi tên đề tài luận án tiến sĩ (nếu có)

1

TS02

3

Lý lịch khoa học (cập nhật trong thời gian 9 tháng)

2

TS08

4

Đề cương chi tiết LATS (bìa mềm)

6 cuốn

5

Đề cương chi tiết LATS (nộp file pdf)

 

Upload file

6 Photo biên lai đóng tiền phí bảo vệ 1  
7 Giấy xác nhận tình trạng học phí 1  TS15

II

Bảo vệ các chuyên đề LATS, tiểu luận tổng quan

1 Đơn đăng ký 3 chuyên đề 1  TS05-01

2

Đơn bảo vệ các chuyên đề LATS, tiểu luận tổng quan

1

TS05-03

3

Đơn đề nghị đổi tên chuyên đề (nếu có)

TS05-02

4

Lý lịch khoa học (cập nhật trong thời gian 9 tháng)

2

TS08

5

Chuyên đề LATS, tiểu luận tổng quan (bìa mềm)

Mỗi chuyên đề 4 cuốn

6 Chuyên đề LATS (nộp file pdf)    Upload file
7 Giấy xác nhận tình trạng học phí  1  TS15

III

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn

1

Đơn bảo vệ LATS cấp đơn vị chuyên môn

1

TS06-01

2

Lý lịch khoa học

2

TS08

3

Nhận xét của tập thể người hướng dẫn khoa học

2

TS06-02

4

Luận án tiến sĩ (bìa mềm)

8 cuốn

TS12

5 Tóm tắt luận án tiến sĩ 8 cuốn TS12

6

Tổng hợp các công trình nghiên cứu (bài báo)

8 cuốn

7

Bằng tốt nghiệp đại học, cao học (có công chứng)

1

8

Bảng điểm đại học, cao học (có công chứng)

1

9

Bằng ngoại ngữ, chứng chỉ ngoại ngữ (có công chứng)

1

10

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ LATS cấp đơn vị chuyên môn (trong trường hợp bảo vệ lại)

8 bản

TS07-01
11 Luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn (nộp file pdf)
 Upload file
12 Giấy xác nhận tình trạng học phí 1  TS15

IV

Phản biện độc lập

1

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn

1

TS07-01

2

Luận án tiến sĩ bìa mềm (không chứa thông tin của NCS và người hướng dẫn khoa học)

3 cuốn

3

Tóm tắt luận án tiến sĩ (không chứa thông tin của NCS và người hướng dẫn khoa học)

3 cuốn

Tham khảo mẫu TS12

4

Tổng hợp các công trình nghiên cứu (không chứa thông tin liên quan đến NCS)

3 cuốn

5

Tóm tắt luận án tiến sĩ (Bản đầy đủ thông tin)

Tổng hợp các công trình nghiên cứu (Bản đầy đủ thông tin)

1 cuốn

1 cuốn

5 File tóm tắt luận án; luận án tiến sĩ (nộp file pdf)    Upload file

V

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

1

Đơn bảo vệ LATS cấp cơ sở đào tạo

1

TS06-01

2

Giải trình chỉnh sửa phản biện độc lập

2

TS07-02

3

Lý lịch khoa học

2

TS08

4

Nhận xét của tập thể người hướng dẫn khoa học

2

TS06-02

5

Luận án tiến sĩ (Bìa cứng, màu đỏ, mạ vàng)

8 cuốn

TS12

6

Tóm tắt luận án tiến sĩ

8 cuốn

TS12

7

Tổng hợp các công trình nghiên cứu (bài báo)

8 cuốn

8

Trang thông tin luận án (tiếng anh, tiếng việt)

2

TS11

9

Đĩa CD gồm 4 file:

- Trang thông tin luận án (tiếng anh)

- Trang thông tin luận án (tiếng việt)

- Tóm tắt luận án tiến sĩ

- Luận án tiến sĩ 

1 CD

TS13-02

10

Photo biên lai đóng tiền phí bảo vệ

1

11 Upload 4 file tại mục 9 lên hệ thống    Upload file
12  Giấy xác nhận tình trạng học phí 1  TS15

VI

Hồ sơ đề nghị cấp bằng tiến sĩ

1

Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ cấp cơ sở đào tạo

2

TS07-01

2

Luận án tiến sĩ (Bìa cứng, màu đỏ, mạ vàng)

1

TS12

3

Hình 3x4 (chuẩn quốc tế)

2 tấm

4

Biên nhận luận án của thư viện khoa học tổng hợp
- Hồ sơ khi đi nộp: 1 Luận án; 1 tóm tắt luận án; 1 CD

1

5

Biên nhận luận án của thư viện ĐHQG-HCM
- Hồ sơ khi đi nộp: 1 Luận án; 1 tóm tắt luận án; 1 CD

1

6

Biên nhận luận án của thư viện UEL
- Hồ sơ khi đi nộp: 1 Luận án; 1 tóm tắt luận án; 1 CD

1

VII

Hồ sơ thẩm định quá trình đào tạo tiến sĩ

1

Bằng tốt nghiệp đại học, cao học (có công chứng)

2

2

Bảng điểm đại học, cao học (có công chứng)

2

3

Bằng ngoại ngữ, chứng chỉ ngoại ngữ (có công chứng)

2

4

Tóm tắt luận án tiến sĩ (không có thông tin NCS, người hướng dẫn, cơ sở đào tạo)

3

5

Luận án tiến sĩ (không có thông tin NCS, người hướng dẫn, cơ sở đào tạo)

3

6

Tổng hợp các công trình nghiên cứu (bài báo) (không có thông tin NCS, người hướng dẫn, cơ sở đào tạo)

3 

Tổng truy cập: 1,786,887

157,589