Thạc sĩ

STT

Hồ sơ

Số lượng

Biểu mẫu

I

Giai đoạn trước bảo vệ luận văn thạc sĩ

 1 Đề nghị giải quyết học vụ
(Thời gian bảo lưu do thai sản là 06 tháng, không tính vào thời gian đào tạo.
Vui lòng kèm Giấy chứng sinh khi nộp Giấy đề nghị giải quyết học vụ)
01  Tải

2

Đề nghị thay đổi thực hiện luận văn

01 Tải

3

Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện luận văn

01 Tải
 4 Chuẩn bị điều kiện công nhận đủ trình độ ngoại ngữ để tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ    Xem 
tại đây 
 5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Turnintin kiểm tra tính trùng lắp của luận văn thạc sĩ.   Xem tại đây 

II

Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ
(Yêu cầu học viên chuẩn bị đầy đủ trước khi nộp hồ sơ tại phòng Sau đại học)

1

Hồ sơ bảo vệ

01

       Tải

2

Luận văn thạc sĩ (bìa mềm)

06 cuốn

Xem tại đây

3

Nhập thông tin nộp Luận văn thạc sĩ
Tải file Word hoặc PDF

01

   Upload
 4  Báo cáo chi tiết tỷ lệ tương đồng (Turnitin) + xác nhận của GVHD    Upload

5

Photo biên lai đóng tiền phí bảo vệ

01

III

Hồ sơ đề nghị cấp bằng thạc sĩ

    1 Giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ          Tải
    2 Nộp lại giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ cho Phòng SĐH & KHCN    Upload

3

Bằng tốt nghiệp đại học (sao y bản chính)

02


 


 
 

Tổng truy cập: 1,911,113

177,098