Thạc sĩ


DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU ĐÀO TẠO THẠC SĨ

STT

TÊN BIỂU MẪU

Biểu mẫu

1.1

Đơn đề nghị giải quyết học vụ (nếu có)

Tải

1.2

Đơn đề nghị thay đổi luận văn, người hướng dẫn (nếu có)

Tải

1.3

Đơn đề nghị gia hạn thời gian thực hiện luận văn (nếu có)

Tải

1.4

Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp trình độ thạc sĩ

Xem
tại đây

1.5

Kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh B1 do Trường ĐHKHTN tổ chức

Xemtại đây

1.6

Kiểm tra tính trùng lắp sản phẩm học thuật - Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Turnitin   

Tải tài liệu

II

HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN

 

2.1

Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ

Tải hồ sơ

2.2

Bản toàn văn luận văn thạc sĩ theo quy định (bìa mềm)

Xem tại đây

2.3

Nhập thông tin hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn (bắt buộc)

Upload

2.4

Nộp file báo cáo độc sáng và xác nhận về tình trạng trùng lắp của luận văn.

Upload

III

XÉT CẤP BẰNG THẠC SĨ

 

3.1

Quy trình hoàn thiện hồ sơ sau bảo vệ ( các biểu mẫu phải có đầy đủ chữ ký)

Xem tại đây

3.2

Hồ sơ xét cấp bằng thạc sĩ.

Xem tại đây

 


 

Tổng truy cập: 2,351,948