Đăng ký học bổ sung kiến thức nghiên cứu sinh, học lại

Chi tiết mức thu tiền học phí:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
+ Trả nợ học phần đào tạo trình độ thạc sĩ: 650.000đ/ tín chỉ

+ Bổ sung kiến thức và trả nợ học phần đào tạo trình độ tiến sĩ: 985.000đ/ tín chỉ
Tại Bến Tre:
+ Trả nợ học phần: 1.000.000đ/ tín chỉ
Tại An Giang:
+ Trả nợ học phần: 1.000.000đ/ tín chỉ

Thông tin về phương thức đóng tiền và số tài khoản

Ngân hàng: BIDV - chi nhánh Đông Sài Gòn

Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật
Số tài khoản: 31410002632938
Ghi rõ nội dung khi chuyển khoản: ĐK hoc lại SDH - Họ và tên  - Môn học đăng ký

Lưu ý:
Trường hợp đăng ký thi lại sau khi hoãn thi thì không đóng tiền nhưng bắt buộc đăng ký vào danh sách thi.
Người học đăng ký tại đây:  Đăng ký


Xem kết quả đăng ký: Kết quả đăng ký 
 

Tổng truy cập: 1,911,134

177,119