Đăng ký học bổ sung kiến thức nghiên cứu sinh, học lại

Thông tin về phương thức đóng tiền và số tài khoản
Chủ tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật
Số tài khoản: 31410002632938
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Sài Gòn
(BIDV, chi nhánh Đông Sài Gòn)
Chi tiết mức thu tiền học phí:
Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
+ Trả nợ học phần: 550.000đ/ tín chỉ
Tại Bến Tre:
+ Trả nợ học phần: 1.000.000đ/ tín chỉ
Tại Tây Nguyên:
+ Trả nợ học phần: 1.000.000đ/ tín chỉ
Đề nghị các anh chị học viên, nghiên cứu sinh ghi rõ nội dung sau khi chuyển khoản:
Họ và tên người đăng ký học
Mã số học viên hoặc Lớp, Khóa
Môn học đăng ký

Lưu ý:
Trường hợp đăng ký thi lại sau khi hoãn thi thì không phải đóng tiền nhưng vẫn phải đăng ký để có tên trong danh sách thi.
Các anh chị vào đây để đăng ký:  Đăng ký
Các anh chị vào đây để xem kết quả đăng ký: Kết quả đăng ký


Tổng truy cập: 1,582,716

121,382