Tiến độ thực hiện của NCS Trịnh Đoàn Tuấn Linh


Nghiên cứu sinh: Trịnh Đoàn Tuấn Linh
Mã số NCS: NCS101011428  
Khóa: 16  Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20-08-1978  Nơi sinh: Quãng Ngãi
Chuyên ngành: Kinh tế học  Mã số chuyên ngành: 62.31.01.01
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 580/QĐ-ĐHKTL-SĐH&QLKH ngày 29 tháng 7 năm 2014
Tên đề tài luận án: Đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
Người hướng dẫn khoa học:  HD1/HDĐL: GS.TS Nguyễn Thị Cành

 

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 
 Thời gian bảo vệ: 9h15, ngày 02/12/2016
 Địa điểm: Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu trước về năng lực cạnh tranh ngành ngân hàng
 Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Thị Cành
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 27/9/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
 Người hướng dẫn:
 PGS.TS Nguyễn Hồng Nga
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  8h00 ngày 27/12/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN
 Người hướng dẫn:
 GS.TS Nguyễn Thị Cành
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  10h30 ngày 27/9/2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107Tổng truy cập: 1,528,727

133,869