Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Phạm Thị Diệp Hạnh


Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Diệp Hạnh
Mã số NCS: N17710005  
Khóa: 17  Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/01/1981  Nơi sinh: Hải Phòng
Chuyên ngành: Luật Kinh tế  Mã số chuyên ngành: 9.38.01.07
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 902/QĐ-ĐHKTL ngày 01 tháng 9 năm 2017
Tên đề tài luận án: Pháp luật về bảo hộ hình ảnh tổng thể thương mại
Người hướng dẫn khoa học:  HD1: TS Nguyễn Hải An

 HD2: TS Mai Thị Tú Oanh

 Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ 
 Quyết định thành lập hội đồng số 1338/QĐ-ĐHKTL ngày 08 tháng 11 năm 2018.
 Thời gian bảo vệ: 8h30 ngày 13/11/2018 
 Địa điểm: Phòng: A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá 3 chuyên đề luận án tiến sĩ
Chuyên đề 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và những vấn đề liên quan đến luận án
 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Hải An
 Quyết định thành lập hội đồng số 526/QĐ-ĐHKTL ngày 10 tháng 7 năm 2020
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 25 tháng 11 năm 2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 2: Dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu - Quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng tại Hoa Kỳ và Việt Nam
 Người hướng dẫn:
 TS Nguyễn Hải An
 Quyết định thành lập hội đồng số 1396/QĐ-ĐHKTL ngày 20 tháng 11 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  9h30 ngày 21 tháng 11 năm 2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên đề 3: Pháp luật về pha loãng nhãn hiệu nổi tiếng
 Người hướng dẫn:
TS Mai Thị Tú Oanh
 Quyết định thành lập hội đồng số 1397/QĐ-ĐHKTL ngày 20 tháng 11 năm 2019
 Thời gian bảo vệ:  10h30 ngày 21 tháng 11 năm 2019
 Địa điểm:  Phòng A.107, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa
 Quyết định thành lập hội đồng số     /QĐ-ĐHKTL ngày    tháng năm 2021
 Thời gian bảo vệ:  8h30 ngày 24/3/2021
 Địa điểm:  A.107 Trường Đại học Kinh tế - Luật

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
 Quyết định thành lập hội đồng số
 Thời gian bảo vệ:  
 Địa điểm:  
 Tóm tắt luận án:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng anh:  
 Trang thông tin luận án bằng tiếng việt:  
 Luận án:  

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

Hội đồng xét duyệt đề cương luận án tiến sĩ (đã xong)
Thời gian bảo vệ 15h00 ngày 28/9/2017 
Địa điểm Phòng: A.107

 


 

Tổng truy cập: 1,787,030

157,732