Thông báo về việc sử dụng chứng chỉ VNU-EPT đối với chương trình đào tạo Sau đại học

Căn cứ công văn số 113/KT&ĐG-KTTA ngày 26/04/2022 của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (Trung tâm), ĐHQG-HCM về việc tổ chức kỳ thi và sử dụng chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT).

Phòng Sau Đại học và Khoa học công nghệ, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo về việc sử dụng chứng chỉ VNU-EPT để công nhận trình độ tiếng Anh đầu vào, quá trình, đầu ra đối với các học viên chương trình đào tạo Sau đại học. 

Xem chi tiết Thông báo tại đây

 

  

Tổng truy cập: 2,351,988