THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020

KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020 TẠI AN GIANG 

Nếu có nhu cầu chấm lại bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, thí sinh đăng ký tại đây

Thời hạn đăng ký: từ 08/12/2020 đến 13/12/2020

 

 

KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 - 2020.

 


Tổng truy cập: 1,582,668

121,334