Hội nghị Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

Ngày 15.8.2017, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, nhằm bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của Trường trong bối cảnh mới

Hội nghị đã nhận được 31 bài viết của lãnh đạo các đơn vị, giảng viên, chuyên viên, cựu học viên cao học và nghiên cứu sinh. Dựa vào nội dung những tham luận đã gửi và Quy chế tuyển sinh, đào tạo của Bộ GD-ĐT, Hội nghị tập trung bàn về các chủ đề chính:

- Phân tích, đánh giá công tác tuyển sinh sau đại học thời gian qua và đề xuất những giải pháp, kiến nghị để tăng cường thu hút thí sinh tham gia thi sau đại học và mở rộng quy mô đào tạo;
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo sau đại học, công tác quản lý chuyên môn ở các Khoa và sự phối hợp giữa các đơn vị;
- Phân tích và tìm hiểu các nguyên nhân của tình trạng trễ hạn cũng như không hoàn thành chương trình đào tạo của nghiên cứu sinh và học viên thời gian qua;
- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại UEL trong thời gian tới. 


Hội nghị Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Trường ĐH Kinh tế - Luật


PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình trình bày tham luận về một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
đào tạo sau đại học tại UEL trong bối cảnh mới

Sau phần trình bày tham luận, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có những đề xuất, đóng góp xoay quanh các nội dung: chương trình đào tạo, cách thức giảng dạy, quy định làm luận văn, đầu tư chất lượng nhân sự thực hiện các công tác sau đại học, tăng cường các dịch vụ đào tạo sau đại học,… Ban Tổ chức tiếp thu các ý kiến, đóng góp tại Hội nghị và sẽ tổng hợp cũng như đề xuất các giải pháp để trình lên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trường./. 


Các thầy cô Ban Giám hiệu, cố vấn và lãnh đạo các Khoa đề xuất, đóng góp 
cho công tác đào tạo sau đại học tại Trường


Tổng truy cập: 893,770

76,559