Điều kiện ngoại ngữ

Yêu cầu về ngoại ngữ của người dự tuyển

1. Các văn bằng, chứng chỉ được công nhận cả chuẩn đầu vàochuẩn đầu ra trong quá trình đào tạo, được miễn thi môn ngoại ngữ.

- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ toàn thời gian tại nước ngoài mà ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng  theo quy định hiện hành.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận.

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài là một trong các ngoại ngữ sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;

- Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây còn trong thời hạn 02 năm, tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi:

+ Tiếng Anh:

VNU-EPT

IELTS

( BC, IDP)

TOEFL

(ETS)

TOEIC (ETS)

Cambridge Exam

BEC

BULATS

201

4.5

450 PBT/IPT

133 CBT

45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

Chứng chỉ tiếng Anh tương đương B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, do các đơn vị được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Vinh; Học viện An ninh nhân dân; Trường Đại học Sài Gòn; Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Trà Vinh; Trường Đại học Văn Lang; Trường Đại học Công nghiệp.

       + Ngoạ
i ng khác tiếng Anh:

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau B1

B1

ZD

HSK cấp độ 3

JLPT N3

2. Chứng nhận được công nhận chuẩn đầu vào, được miễn thi môn ngoại ngữ.

Chứng nhận thi môn ngoại ngữ ở kỳ thi tuyển sinh sau đại học do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, có điểm thi tối thiểu 50 điểm.
Các chứng chỉ, chứng nhận trong thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp kết quả đến ngày nộp hồ sơ dự thi

3. Tham gia kỳ thi ngoại ngữ

Nếu không có các văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận nêu trên, thí sinh phải tham gia kỳ thi môn ngoại ngữ do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong các đợt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ hàng năm. 
 

Tổng truy cập: 1,956,927