Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

1. Điều kiện về bài báo
  Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên các tạp chí được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tính điểm, tham khảo
  Ngành Kinh tế tại đây
  Ngành Luật tại đây
  Các tạp chí, hội nghị, hội thảo được xuất bản có chỉ số ISSN, ISBN của các trường đại học, viện và các cơ quan nghiên cứu trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Tham khảo tại đây

2. Điều kiện về ngoại ngữ của người dự tuyển
2.1. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ.
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật) do các Trường của Việt Nam cấp;c) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ theo quy định tại bảng dưới, trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận;

Stt

Chứng chỉ

Trình độ tối thiểu

1

TOEFL iBT

45

2

IELTS

5

3

Cambridge examination

CAE 45

PET Pass with Distinction

4

CIEP/Alliance française diplomas

 

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

5

Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6

TestDaF

TDN3- TDN4

7

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK level 4

8

Japanese  Language Proficiency  Test (JLPT)

N2

9

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному (TORFL  - Test of Russian as a Foreign Language)

ТРКИ-2

2.2. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (ngoại trừ các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài) hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của Trường ĐH KTL.
Tổng truy cập: 1,528,905

134,047