Tiến độ thực hiện NCS Lê Thị Minh (26/01/2019)

Ngành: Luật Kinh tế
Khóa: 14

Tiến độ thực hiện của nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Kim Quyên (21/01/2019)

Ngành Kinh tế chính trị
Khóa 2016

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Hoàng Thị Bích Hằng (10/01/2019)

Ngành Kinh tế học
Khóa 2012

Tiến độ thực hiện NCS Tống Thị Hạnh (08/01/2019)

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Khóa 13

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Đặng Kiên Cường (28/12/2018)

Ngành Luật Kinh tế
Khóa 2016

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Huyền (28/12/2018)

Ngành Kinh tế học
Khóa 2017

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Trần Thị Sen (28/12/2018)

Ngành Kinh tế chính trị
Khóa 2017

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thu Thảo (14/12/2018)

Ngành Kinh tế chính trị
Khóa 2017

Tiến độ thực hiện NCS Cao Thị Thùy Như (14/11/2018)

Ngành: Luật Kinh tế
Khóa: 2016

Tiến độ thực hiện nghiên cứu sinh Phạm Thị Diệp Hạnh (08/11/2018)

Ngành Luật Kinh tế
Khóa 2017

Tổng truy cập: 996,385

71,181