Tiến độ thực hiện NCS Khamsone Somlet (25/05/2020)

Kinh tế chính trị
2018

Tiến độ thực hiện NCS Huỳnh Thủy Tiên (25/05/2020)

Kinh tế học
2018

Tiến độ thực hiện NCS Hồ Trúc Vi (25/05/2020)

Ngành Quản trị kinh doanh
Khóa 2018

Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Anh Tuấn (11/05/2020)

Kinh tế học 
2013

Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Minh Tuấn (01/05/2020)

Ngành: Kinh tế chính trị
Khóa: 16

Tiến độ thực hiện NCS Dương Quốc Cường (24/04/2020)

Ngành Luật Kinh tế
Khóa 2015

Lịch xét duyệt đề cương LATS của NCS Dương Quốc Cường (20/04/2020)

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số ngành: 62.38.01.07
Thời gian bảo vệ: 13 giờ 00, ngày 21/12/2016

Tiến độ thực hiện NCS Nguyễn Thanh Đoàn (20/04/2020)

Ngành Kinh tế chính trị
Khóa 2017

Tiến độ thực hiện NCS Lê Nhân Mỹ (26/03/2020)

Kinh tế học
Khóa 2016

Tiến độ thực hiện NCS Huỳnh Kim Thừa (26/03/2020)

Kinh tế chính trị
Khóa 2018

Tổng truy cập: 1,373,713

98,868